Udržitelnost

Udržitelnost

Jedna společnost, jeden závazek

Udržitelnost podniku je stále kritičtějším problémem pro každou společnost a tuto část našich internetových stránek chceme věnovat popisu naší práce a výsledků v této oblasti, a to zejména pro naše zákazníky a obchodní partnery, finanční trhy a naše akcionáře, instituce, širokou veřejnost a všechny ostatní s vazbami na skupinu Prysmian Group.

 

S cílem jasného vymezení významu, který klademe na sociální odpovědnost, zaručuje skupina předkládání účtů ze svého etického a socioekonomického chování pomocí každoroční zprávy o trvalé udržitelnosti, což je inspirováno mezinárodně uznávanými pokyny pro zveřejňování trvalé udržitelnosti G3 iniciativy Global Reporting Initiative.

 

Další informace naleznete na prysmiangroup.com