EN - Products & Solutions - Railways - power - Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - power - Text

Silové kabely pro použití na železnici a v metru, včetně:

Silových kabelů TERAIL

 • Středněnapěťové kabely 18/30 kV pro nadhlavní vedení podél kolejí, také se speciálními požárním výkonem
 • Středněnapěťové kabely 25 kV pro nadhlavní vedení podél kolejí a pro pantografové zapojení, také se speciálními požárním výkonem
 • Žáruvzdorné silové kabely 12/20 kV pro nouzové obvody v obecném vnitřním použití, i bezhalogenové
 • Středněnapěťové kabely 3,6/6 kV pro napájení signalizačních a pomocných obvodů
 • Středněnapěťové kabely 1,8/3 kV pro použití v napájecím obvodu kolejnic, také se speciálním požárním výkonem
 • Nízkonapěťové kabely 0,6/1 kV používané v osvětlovacích a nízkonapěťových obvodech, také bezhalogenové
 • Nízkonapěťové kabely 0,45/0,75 kV – pružné kabely pro zařízení a spoje železničních tratí, také bezhalogenové
 • TERAIL Flex - sektorový tvarovaný pružný vodič pro nízkonapěťové obvody, také bezhalogenové
 • TERAIL AfumexSubaqua 1,8/3 kV

Řešení upravená na míru 

TERAIL SUBAQUA

Za účelem splnění specifických potřeb odvozených od speciálních aplikací (tunel s častým vnikáním vody, sladké nebo slané) vyvinula skupina Prysmian silový kabel 1,8/3 kV nové konstrukce s EPR izolací a stínícím materiálem LSOH odolným vůči termitům: TERAIL Subaqua.

Tento kabel využívá vynikající vlastnosti elektrického stárnutí EPR a zamezuje použití kovového stínění nebo nákladným zesilovacím materiálům. Níže uvádíme několik výhod zaručených tímto řešením:

 • Odolnost proti účinku vody - bez úpravy proti vnikání vody - delší životnost
 • Vyšší přetěžovací teplota – bezpečnější
 • Lepší odolnost vůči částečnému výboji, žádné smršťování, pružnost – lepší odolnost vůči chybám montážních pracovníků
 • Bez obsahu olova – výhody z hlediska BOZP a ochrany životního prostředí
 • Lehčí, delší dodávací délky, nižší počet spojů, snížené náklady na spojování a méně problémů při spojování
 • Nižší celkové investiční náklady

CZ - CTA for eCatalog

Navštivte náš eKatalog