EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - signalling - header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - signalling - Text

Signalizační kabely pro použití na železnici a v metru, včetně: 

Signalizačních kabelů TERAIL

  • Obecná signalizace (světelné signály, bodové stroje) – Vícežilové nebo vícepárové kabely, s armováním či bez něj  - Volitelně s ochranou proti indukčnímu rušení a LS0H-FR pro použití v tunelech a pod zemí
  • Speciální staniční zabezpečovací zařízení (zařízení počítání náprav) - Vícepárové nebo multi-křížové kabely, s armováním či bez něj  - Volitelně s ochranou proti indukčnímu rušení a LS0H-FR pro použití v tunelech a pod zemí, zvláštní požadavky na elektrické charakteristiky
  • Vlakové vazbové a bezpečností zařízení (vytyčování, lineární vlaková vazba) - Párové nebo křížové kabely, s armováním či bez něj  - Volitelně s ochranou proti indukčnímu rušení a LS0H-FR pro použití v tunelech a pod zemí, zvláštní požadavky na elektrické charakteristiky
  • Použití v patkách kolejnic - Vícežilové nebo multi-křížové kabely, se zvláštními mechanickými charakteristikami, odolné vůči chvění 

CZ - CTA for eCatalog

Navštivte náš eKatalog