EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - communication - header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - communication - Text

Komunikační kabely pro použití na železnici a v metru, včetně:

komunikačních kabelů TERAIL

  • Obecná komunikace (telefon, telekomunikace na velkou vzdálenost atd.)  Vícepárové nebo multi-křížové kabely, s armováním či bez něj  - Volitelně s ochranou proti indukčnímu rušení a LS0H-FR pro použití v tunelech a pod zemí
  • Speciální koaxiální kabely (video-kontrola atd.) Koaxiální kabely odporu 75 ohmů
  • Interní telekomunikace (sítě LAN atd.) Datové kabely kat. 5, 6, 7 pro místní sítě LAN
  • Použití v patkách kolejnic (instalace GSM-R atd.)
  • Optický kabel, odolný vůči chvění
  • Optické kabely GSM-R 

CZ - CTA for eCatalog

Navštivte náš eKatalog