EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Fire Resistant Cables - Generic Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - Fire resistant cables - Text

„Odolnost kabelu vůči požáru“ znamená, jak dlouho bude kabel fungovat v požáru. To závisí na vlastnostech jeho materiálů a jeho sestavení či konstrukci.
Odolnost může být životně důležitá v případě protipožárních instalací, jako jsou např. skrápěcí systémy

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Fire Resistant Cables - Text 1

U kabelů odolnost proti požáru souvisí s následujícím:

  • Schopnost kabelu zachovávat si svou funkci během požáru
  • Trvání jeho přežití v provozním stavu

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Fire Resistant Cables - Text

Výkon z hlediska odolnosti vůči požáru se měří následovně: 15, 30, 60, 90 a 120 minut provozu za standardních požárních podmínek na evropské úrovni (CENELEC) a ekvivalentní mezinárodní úrovni (IEC).

Vždy vyrábíme kabely, které odpovídají těm nejpřísnějším mezinárodním předpisům. Navíc lze splnit jakékoliv specifické místní normy nebo specifikace zákazníka pomocí našich místních výrobků či výrobků upravených na míru.

Odolnost stavebních produktů a konstrukcí vůči požáru je regulována národními úřady. Podrobnější informace jsou uvedeny na našich místních webových stránkách.

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - Fire resistant cables - Link