EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Generic Header

Všechny kabely nejsou stejné (ACANTS)

Technologicky pokročilá řešení pro podporu výstavby budoucnosti

Všechny kabely nejsou stejné (ACANTS)

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Text

Rostoucí potřeba kvalitních kabelů

Prysmian pomáhá stavět města budoucnosti již dnes. Průkopnické nové budovy tvoří stále větší část vysoce urbanizovaného prostředí, které se rozšiřuje svisle tak, aby pojalo mnoho tisíc osob.

V tomto rychle se vyvíjejícím prostředí podporujeme stavební odvětví, protože čelí neustálým výzvám – zachování kvality života pro obyvatele měst a udržení efektivních montážních časů při zajištění efektivních nových řešení z hlediska bezpečnosti.

Kvalita kabelů nebyla nikdy důležitější. 

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Text - 1

​​​​​​Požár: fakta

  • Rostoucí počet požárů v budovách představuje 90 % všech požárů
  • Každý rok požáry usmrtí 4 tisíce lidí
  • Závady v elektroinstalaci jsou druhou nejčastější příčinou požárů. 

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Text - 2

Proč záleží na kvalitě

Každá budova funguje díky kilometrům kabelů. Kabely hrají klíčovou úlohu v bezproblémovém každodenním fungování stavby, ale zvyšují také bezpečnost, a to zejména při požárech a nouzových situacích. Navzdory jejich důležitosti jsou v prodeji stále velké objemy kabelových produktů, které nesplňují příslušné bezpečnostní normy.

I když náklady na kabely mohou představovat pouze malé procento z celkových nákladů projektu, lidé často zvolí méně kvalitní alternativy, což způsobuje zvýšené riziko pro obyvatele budovy a může značně prodloužit dobu instalace.

Protože ve většině případů není rozdíl na první pohled zřejmý, je rozšířen nesprávný názor, že jsou všechny kabely stejné. 

 

Prorážíme cestu v oblasti bezpečnosti kabelů

Abychom prokázali tento rozdíl a spustili potřebnou změnu v myšlení lidí vyvinula skupina Prysmian Group jako světová jednička důkladný systém zkoušek jedinečný v tomto odvětví, který posuzuje kabely z hlediska bezpečnosti, výkonu a použitelnosti, a které jasně kvantifikují výhody plynoucí z používání kabelů Prysmian a Draka: výkonovou zkoušku Prysmian.

Analýza výkonové zkoušky Prysmian dosud porovnala více než 80 různých značek a dosud bylo provedeno více než 10 tisíc zkoušek analyzujících pět různých zkušebních kategorií: 

  1. Geometrická
  2. Elektrická
  3. Mechanická
  4. Výkon
  5. Využitelnost 

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Text 2 col

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Text - 3

Prokazatelně lepší v praxi

Naše kabely byly analyzovány v reálných stavebních projektech. Zjištění odhalila vynikající úroveň bezpečnosti, vyšší energetickou účinnost a úspory v době instalace až o 32 %, což znamená značně nižší celkové náklady projektu.

To více než kompenzuje jakékoliv náklady ušetřené nákupem kabelů nízké kvality.

Dali jsme si závazek nepřetržité inovace kabelů, která bude v sobě spojovat prvotřídní funkční schopnosti s měřitelnými ekonomickými výhodami v nákladech na instalaci a v celkových nákladech vlastnictví. 

ACANTS – Všechny kabely nejsou stejné

ACANTS – Všechny kabely nejsou stejné

Všechny kabely nejsou stejné! Náhled 1

Všechny kabely nejsou stejné! Náhled 1

Všechny kabely nejsou stejné! Náhled 2

Všechny kabely nejsou stejné! Náhled 2

Kayganlik

Kayganlik

Merdivende Yanma

Merdivende Yanma

Siyrilabilirlik

Siyrilabilirlik

Cuántopodemosahorrar con un cable Prysmian

Cuántopodemosahorrar con un cable Prysmian