EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Generic Header

Řešení s nízkým požárním nebezpečím a žáruvzdorná řešení

Řešení s nízkým požárním nebezpečím a žáruvzdorná řešení

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Text

V Prysmian máme následující poslání: dodávat našim zákazníkům nejvhodnější, nejvíce inovativní a technologicky nejpokročilejší kabely pro každou oblast použití.
Chápeme velmi důležitou úlohu, jakou hrají kabely v bezpečnosti budov, takže neustálými investicemi do inovací zajišťujeme, že nabízíme produkty, které nejen poskytují to nejlepší z hlediska funkce, ale splňují také nejvyšší standardy bezpečnosti výrobků.

Úloha kabelů v požární bezpečnosti

Zamezování účinkům požáru nebo jejich omezování je klíčovou úvahou ve stavebnictví. Bezpečnostní opatření jsou schopna:

  • Detekovat nebo potlačovat požár – např. požární poplachové systémy, skrápěcí systémy atd., nebo
  • Zachycovat a zpomalovat šíření požáru – např. omezováním šíření ohně, uvolňování tepla, horkých kapek, emisí kouře a plynů.

Kabely hrají významnou úlohu v každém z těchto opatření. Ve skutečnosti jsou kabely kriticky důležité.
Navzdory skutečnosti, že jsou méně hořlavé než jiné stavební materiály, elektrické obvody spojují každou část budovy a proto mohou urychlovat šíření požáru.

Z hlediska výkonu kabelů jsou v nouzové situaci důležitá dvě kritéria:

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Informations products

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Text 1

Požár: fakta

Každý den strávíme 90 % našeho času v samotných budovách, kde dochází k 90 % požárů.
Dnes může požár zachvátit místnost během 3 minut ve srovnání s 25 minutami před 50 roky.

V nedávno vydané zprávě Mezinárodní technické sdružení pro prevenci a hašení požárů (International Association of Fire and Rescue Services) odhaduje, že celkové ekonomické náklady požárů dosahují přibližně 1 % hrubého domácího produktu ve většině rozvinutých zemí.

Navzdory tomu je drsná realita taková, že ačkoliv se stavební materiály a budovy za poslední roky dramaticky změnily, mnoho předpisů monitorujících jejich požární bezpečnost již nestačí držet krok.

Náš závazek z hlediska bezpečnosti

Chování kabelů při požáru je kriticky důležitým faktorem při navrhování bezpečnosti mnoha budov. Ale mnoho koncových uživatelů neví, jaké mají k dispozici možnosti.

Pokud neexistují národní předpisy, rozhodnutí o použití bezpečnějších kabelů se činí často jen náhodně u osob rozhodujících o projektech, které jsou si vědomy významu technologií odolných vůči požáru.

Snažíme se poskytovat našim zákazníkům celistvé služby a přitom zohledňujeme nejen technologické potřeby jejich individuálních projektů, ale i doporučujeme a zavádíme řešení splňující bezpečnostní kritéria. 

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Informations products 1

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Text 2

Žáruvzdorné kabely a kabely s nízkým požárním nebezpečím (AFUMEX) Prysmian se používají v mnoha významných projektech na celém světě, včetně věže BurjKhalifa v Dubaji, což je nejvyšší člověkem vytvořená konstrukce na světě, a nového okruhu Velké ceny Formule 1 v Singapuru.

Sociální odpovědnost skupiny Prysmian sahá až k ochraně životního prostředí, kdy naše kabely AFUMEX uvolňují za podmínek požáru méně emisí (jako např. kouře a škodlivých efluentů). Navíc když se blíží ke konci své provozní životnosti je lze zneškodnit zpracováním, které je jednodušší, levnější a čistější než u standardních kabelů.

Zjistěte více o technologii AFUMEX, nízkokouřových a bezhalogenových kabelech a žáruvzdorných kabelech.