Generic Header - EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Low Voltage Power Cables - Generic Header

Nízkonapěťové silové kabely

Nízkonapěťové silové kabely

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - low voltage power cables - Text

Skupina Prysmian Group může nabídnout kompletní sortiment nízkonapěťových kabelů, které mohou být uzpůsobeny normám vyžadovaným trhy obecně či podle podrobnějších specifikací našich zákazníků.

Naše elektrické vybavení je navrženo pro použití při jmenovitém napětí od 50 do 1000 V u střídavého proudu a od 75 do 1500 V u stejnosměrného proudu.