EN- Panel - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Generic Header

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR)

Technologicky pokročilá kabelová řešení s bezpečností v srdci

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR)

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus CPR - Text

Neustále provádíme inovace a přinášíme tak našim zákazníkům technologicky nejpokročilejší řešení v oblasti energie a telekomunikací. Vyznačují se svou vysokou kvalitou a udržitelností a vyrábí se podle nejpřísnějších bezpečnostních norem, přičemž všechna se pyšní splněním evropských směrnic CPR. 

CPR – splnění požadavků

CPR se vztahuje na každý kabelový produkt, který je určen k použití ve stavebních dílech a který podléhá výkonovým požadavkům na reakci na požár a odolnost vůči požáru.

Datum účinnosti této harmonizované normy je 10. červen 2016. Ukončení období platnosti obou norem je stanoveno na 1. červenec 2017.

Před uvedením výrobku na trh mají nyní výrobci zákonnou povinnost vypracovat prohlášení o výkonu (PoD), které identifikuje výrobek a popisuje jeho předepsané použití a reakci na požární výkonové charakteristiky.

Do tohoto procesu musí být zapojeny oznámené objekty certifikace výrobků a oznámené zkušební laboratoře.

Od výrobků uváděných na trh se požaduje, aby měly značku CE a třídu výkonu na štítku výrobku.

Většina z nových povinností dle nařízení CPR dopadá na výrobce, ovšem dovozci a distributoři budou hrát také důležitou úlohu, jelikož se od nich vyžaduje přijetí vhodných opatření, aby bylo zajištěno, že uvádí na trh pouze výrobky splňující nařízení CPR. 

Podporujeme naše zákazníky v plnění nových povinností CPR

Pro zákazníky je velmi důležité, aby proces nákupu  zůstal tak snadný, jako je dnes. Aby to bylo zajištěno, je velmi důležitá řádná podpora prvotní fáze zavádění CPR.

Po celá léta investuje skupina Prysmian do produktů s vyšší přidanou hodnotu a vyvíjí kompletní sortiment vysoce výkonných kabelů, které plně splňují požadavky nařízení CPR v každé evropské zemi.

Pevně podporujeme naše zákazníky během choulostivého období přechodu na novou normu tím, že jim poskytujeme požadované kapacity pro požární zkoušky, umísťování výrobků a vývoje materiálů.

Každý kabel, který vyrábíme, se dodává s prohlášením o výkonu a má označení CE, které potvrzuje splnění protipožárních předpisů tak, jak je stanoveno v normě EN 50575:2014+A1:2016. 

Působíme na celém světě

Ale nezůstáváme jen u toho, co se od nás očekává. CPR je klíčem ke zvýšení bezpečnosti osob a my tedy rozšiřujeme hlavní zprávu nového nařízení EU o stavebních výrobcích a zajišťujeme tak správnou úroveň pochopení CPR ze strany našich obchodních partnerů. Dále podporujeme pochopení významu výrobků se značkou CE mezi zaměstnanci a zákazníky.

CPR - Minipanel

COLONNA 1
COLONNA 2

EN - Products & Solutions - Construction & Infrastructure - Power & Control - CPR - text 2

Stavebnictví a infrastruktura

Nařízení o stavebních výrobcích

Nařízení EU o stavebních výrobcích (CPR) pokrývá veškeré kabelové produkty určené k zapracování do stavebních děl (pevná instalace), včetně budov a stavebních inženýrských děl, které podléhají výkonovým požadavkům na reakci na požár a odolnost vůči požáru. Datum účinnosti CPR pro kabely je 1. červenec 2016. 

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - video

CPR - Prysmian proráží cestu k bezpečnosti

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Downloads