EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Traditional Power Generation - Generic Header

Tradiční výroba energie

Tradiční výroba energie

EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Traditional Power Generation - Editorial Text Intro

Každá elektrárna vyžaduje složité integrované napájecí, ovládací a přístrojové systémy; řada výrobků Prysmian Technergy™ Power Plant pokrývá veškeré vaše požadavky na kabely a služby a zahrnuje SN, NN, ovládací, přístrojové a telekomunikační kabely a příslušenství.

Tato řada dále zvyšuje udržitelnost menším využitím materiálů v kabelu, vyšší provozní teplotou a speciálními řešeními pro ekologickou výrobu energie, jako např. vodní a geotermální.

Některé z výhod, které řada výrobků a služeb Technergy™ Power Plant nabízí distribučním společnostem, dodavatelů, návrhářům systémů a instalačním firmám, zahrnují:

  • Blízkost svým zákazníkům a koncovým uživatelům
  • Integrované a koordinované řízení smluv
  • Větší bezpečnost výrobku v případě požáru v plné shodě s nejpřísnějšími národními normami
  • Materiály s nízkými emisemi kouře a bez halogenů
  • Dostupnost místních norem navrhování výrobků
  • Služba dodávky kabelů na danou délku
  • Dostupnost inovačních alternativních řešení výrobků
  • Shoda se směrnicí EU RoHS a nařízením REACH 

Prysmian's Technergy™ Power Plant je komplexním řešením pro splnění potřeb napájecí a komunikační sítě vaší společnosti. 


Prysmian’s Technergy™ Power Plant splňuje nejuznávanější národní a mezinárodní normy, včetně VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL dalších.


Prysmian’s Technergy™ Power Plant pokrývá veškeré požadavky na kabely a služby energetického odvětví. 


 

CZ - CTA for eCatalog

Navštivte náš eKatalog