EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Harnessing Systems - Generic Header

Kabelové svazkové systémy

Kabelové svazkové systémy

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Harnessing Systems - Editorial Text Intro

Kabelové svazkové systémy se používají v mnoha odvětvích, většinou v bílé technice a zboží dlouhodobé spotřeby.

Jsou důležité pro každodenní použití v průmyslu i v domácnosti, od sušiček po mikrovlnné a běžné trouby, od automatických slunečních přístřešků a automatických střech na budovách po přechodná zapojení v průmyslu.

Zde jsou výzvou komponenty, které musí být spolehlivé (měříme náš ukazatel Cpk), dále tyto komponenty a procesy musí vyhovovat více normám, musí být schváleny řadou orgánů, musí být k dispozici přesně v daný čas (JIT) a blízko vašich montážních jednotek, které se mohou často přesouvat pro dosažení nákladových úspor a zlepšených služeb.

Sortiment našich výrobků a pružné umístění našich závodů jsou schopny tuto výzvu přijmout a sloužíme tak automatizačnímu průmyslu.

CZ - CTA for eCatalog

Navštivte náš eKatalog