EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Generic Header

Jiná odvětví

Spojujeme globální odborné znalosti s koly průmyslu

Jiná odvětví

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Editorial Text Intro

Na každém kontinentu, v těch nejnáročnějších aplikacích, naše speciální kabelová řešení jsou v srdci významných mezinárodních projektů a podporují práci významných odvětví a rozvoj ekonomik, a to prostřednictvím vysoce výkonné, odolné a bezpečné technologie.

Od úpravy vody po elektrické zdravotní přístroje a aplikace pro použití v domácnosti, speciální kabely Prysmian splňují zítřejší potřeby průmyslu již dnes.

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Key Roles

Kabelové svazkové systémy se používají v mnoha odvětvích, většinou v bílé technice a zboží dlouhodobé spotřeby.

Jsou důležité pro každodenní použití v průmyslu i v domácnosti, od sušiček po mikrovlnné a běžné trouby, od automatických slunečních přístřešků a automatických střech na budovách po přechodná zapojení v průmyslu. 

Zde je největší výzvou zajištění spolehlivosti.

Spolehlivé musí být nejen samotné součásti, ale také zabudované díly. Navíc musí tyto díly splňovat několik norem, musí být schváleny velkou řadou externích orgánů, a musí být v dispozici přesně na čas (JIT) a v blízkosti vaší montážní jednotky, aby se zamezilo logistickým problémům při dosažení nákladových úspor a provozních zdokonalení.

Díky našemu rozsáhlému sortimentu a pružnému umístění našich závodů tuto výzvu skupina Prysmian překonává.

Zvyšující se úloha automatizace ve výrobě průmyslového zboží vyžaduje vývoj sofistikovaných, vysoce spolehlivých, odolných a přesně se pohybujících zařízení a komponent. Stejně jako jakékoliv jiné prvky, i kabely jsou vystaveny nejvyšším namáháním.

Kompletní řada automatizačních a hnacích kabelů Prysmian zahrnuje středněnapěťové a nízkonapěťové silové kabely s ochranou proti EMC, signalizační měděné kabely, optické kabely a integrované měděno-optické kabely.

Kabely Prysmian zajišťují řadu scénářů a vysoké nároky složitých technologických prostředí, jako je např. odolnost vůči vysokým rychlostem a zrychlení, vysoký počet cyklů, kompaktní rozměry a nízká hmotnost při zajištění univerzálního použití.

Od rentgenových přístrojů po počítačovou axiální tomografii a od operačních sálů po jednotky intenzivní péče, kabely jsou všude kriticky důležitými prvky. Jejich spolehlivost a bezpečnost jsou životně důležité pro kvalitní péči.

Skupina Prysmian nabízí kompletní řešení pro složité, kritické a neustále se zvyšující požadavky na elektro-zdravotnické kabely.

Naše kabely splňují nejpřísnější normy a poskytují celou řadu funkcí a výhod, včetně následujících:

  • Snadná a kompaktní instalace
  • Zcela bezporuchový a bezpečný provoz
  • Snížené elektromagnetické rušení
  • Současný přenos energie 
  • Datová miniautorizace

Pro zachování chodu měst a průmyslu musí téci voda a další životně důležitá média.

Průtok kapalin vyžaduje čerpadla. A pro nepřetržitý chod těchto čerpadel jsou kriticky důležité kabely.

Od zavlažování zemědělských polí a vaší zahrady až po městské vodovodní systémy, systémy úpravy vody, systémy čištění průmyslových odpadních vod, systémy úpravy vod a mnoha dalších systémů, to vše vyžaduje použití elektrických čerpadel instalovaných v podmínkách extrémních prostředí.

Ať už jde o výkonné čerpací systémy nebo přenosné čerpadlo, skupina Prysmian nabízí kompletní řadu vysoce výkonných a spolehlivých řešení zajišťující následující:

  • Dlouhá životnost
  • Dodržení nejpřísnějších norem VDE pro pitnou vodu
  • Odolnost vůči agresivním chemikáliím a povětrnostním vlivům

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - View Product

Jiná odvětví zblízka

EN- Products & Solutions - Industries - Other Industries - Featured Products

/  Doporučené produkty

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Contact Us

Kontaktujte nás

Vyberte kontaktní údaje dle oddělení nebo geografické oblasti

DRAKA KABELY

Třebíčská 777/99, Velké Meziříčí, 594 01