EN - Products & Solution - Industries - Nuclear LV Cables - Generic Header

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear LV Cables - Editorial Text Intro

Prysmian poskytuje kompletní řadu NN kabelů, včetně:

  • 0,6/1 (1,2) kV
  • Třídy 2 nebo 5, měď nebo hliník, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3
  • Armované nebo nearmované
  • NN kabely typu CERT (vysoce imunitní neizolované měděné kabely s profilovým stíněním - HN3SS34)
  • Bezpečnostní kabely: měřicí kabely EN 50200/50362 K2 

CZ - CTA for eCatalog

Navštivte náš eKatalog