EN - Products & Solution - Industries - Mining - Cables for Underground Mining - Generic Header

Kabely pro podpovrchovou těžbu

Kabely pro podpovrchovou těžbu

EN - Products & Solution - Industries - Mining - Cables for Underground Mining - Editorial Text Intro

Řetězový / kabelový manipulátor
Pružné kabely pro použití v podpovrchových řetězových aplikacích (kabelový manipulátor). Používají se jako přívodní kabely pro důlní kombajny (tažné řetězové použití).

Odvíjené (LHD, korečkový dopravník, vrtačka atd.)
NN a SN odvíjené kabely pro použití pod zemí i na povrchu. Speciální kabely s dlouhou životností s polovodivým pryžovým stíněním (podle VDE).

Ponorná čerpadla
Pružné kabely pro podpovrchové použití v závěsných operacích. Používá se jako přívodní kabel pro transformátory apod.

Pevně instalované podél dopravníku či boční stěny
Pružné kabely pro podpovrchové použití v pevných instalacích. 

CZ - CTA for eCatalog

Navštivte náš eKatalog