EN - Products & Solution - Industries - Mining - Generic Header

Důlní průmysl

Spojujeme výkon a ovládání s náročnými důlními aplikacemi

Důlní průmysl

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Mining - Editorial Text Stories 1

Pokud se týká specializovaných potřeb v odvětví povrchové a podpovrchové těžby, nabízí skupina Prysmian vhodné řešení.

Poskytujeme kompletní sortiment výrobků vhodných pro pevné instalace i pro pohybující se zařízení. Naše důlní a razicí kabely nabízí značné výhody širokému rozsahu specializovaných důlních odborníků, jako jsou OEM, návrháři, dodavatelé, montážní firmy, důlní společnosti a další.

EN- Products & Solutions - Industries - Mining - Text highlight

Dobývání uhlí, pevných hornin a dalších minerálních zdrojů vyžaduje stále rostoucí výkon zařízení a metod v odvětví povrchové a podpovrchové těžby.

To vedlo k dnešnímu využívání velkých strojů.

Tyto rozměrné pohybující se stroje vyžadují ke svému napájení středněnapěťové pružné odvíjené a vlečné kabely a tyto musí být vhodné pro provoz i za těch nejextrémnějších podmínek.

Navíc je razicí zařízení klíčové nejen v důlním průmyslu, ale také při opravě infrastruktury pro přepravu osob – od Singapuru po Sydney, od Eurotunelu po San Gottardo.

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Mining - Editorial Text Stories 2

Kabely Prysmian tuto výzvu splnily a překročily.

Odvíjené a vlečné kabely značek Prysmian a Draka pro povrchovou a podpovrchovou těžbu jsou prověřeny v akci po celá desetiletí na celém světě.
U těchto důlních aplikací vedly zvláštní požadavky, jako je mechanická pevnost a bezpečnost, k použití vysoce kvalitní mechanicky odolné pryže.

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Mining - Editorial Text Stories 3

Níže uvádíme jen několik výhod, které nabízí důlní kabely skupiny Prysmian:

  • Delší životnost
  • Odolnost vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům
  • Výjimečná spolehlivost
  • Vícefunkční návrh šitý na míru
  • Nejmenší možné rozměry
  • Servisní opravy

EN- Products & Solutions - Industries - Mining - Final Text

Vysoká spolehlivost a provozní životnost odvíjecích a vlečných kabelů je důsledkem našich rozsáhlých znalostí speciálních provozních podmínek povrchové a podpovrchové těžby, které jsme získali z těsné spolupráce s významnými těžebními společnostmi po celém světě trvající po celé generace.

Závody skupiny Prysmian se nachází v těsné blízkosti hlavních dolů na všech kontinentech.

EN - Products & Solution - Industries - Mining - View Product

Důlní průmysl podrobněji

EN- Products & Solutions - Industries - Mining - Featured Products

/  Doporučené produkty

EN- Products & Solutions - Industries - Mining - Downloads

Ke stažení

Řešení pro důlní průmysl – obecný katalog [ENG]

Leták Důlní a razicí kabely [ENG]

EN - Products & Solution - Industries - Mining - Contact Us

Contact us

Select contacts by department or geographical area

Prysmian Group

Via Chiese 6, 20126 Milan Italy