EN - Products & Solution - Power grids - Transmission - Generic Header

VN a podmořský přenos

Spojení globálního pokroku s globálním výkonem

VN a podmořský přenos

EN - Products & Solution - Power Grids - Transmission - Editorial Text

Jelikož poptávka po energii nadále prudce roste a odvětví se stabilně posouvá směrem k obnovitelnějším a udržitelnějším zdrojům energie, provozovatelé přenosových soustav (TSO) se stále více zapojují do vývoje, rozšiřování a modernizace jejich energetických sítí.

To zahrnuje přenos energie přes propojovací články, které sahají přes zem a pod moři, mezi zeměmi a světadíly.

Jako dlouhodobá vůdčí a odborná společnost v poskytování řešení do tohoto odvětví jsme strategickými partnery pro naše zákazníky TSO, podporujeme vývoj a výrobu přenosových sítí a pomáháme usnadňovat hromadný přesun elektrické energie z místa výroby do elektrických rozvoden.

Nabízíme střídavé i stejnosměrné kabelové systémy pro přenos energie pro pozemní a podmořská vedení.

Ale dodáváme mnohem víc…

Naši zákazníci vyžadují výrobky a řešení nabízející ty nejvyšší normy bezpečnosti a nesrovnatelné spolehlivosti.

A přesně to poskytujeme.