EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Lines - Generic Header

Vysokoteplotní nadzemní vedení

Vysokoteplotní nadzemní vedení

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Line - Editorial Text

Prysmian vyrábí vysokoteplotní vodiče pro modernizaci stávajících vedení. Jsou navrženy zvláště pro řešení problémů souvisejících s výstavbou nových vedení vlivem nedostatku dostupných pozemků, potíží se získáváním povolení a ekologických omezení.

Vysokoteplotní vodiče umožňují modernizaci stávajícího vedení, zvyšují proudovou zatížitelnost 1,5x až 2x tím, že se vyměňují pouze vodiče. Tak je zaručeno pohodlnější řešení z hlediska celkových nákladů vlastnictví.

Vodič využívá kombinaci hliníkem potaženého materiálu Invar (speciální slitina Fe-Ni s velmi nízkým součinitelem tepelné roztažnosti) v jádru a vynikající žáruvzdornou slitinu Al-Zr ve vodivé vrstvě. 

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Line - Downloads

Ke stažení

Vysokoteplotní nadzemní vedení

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Produkty

Produkty

Vyhledejte správné produkty podle země instalace