EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Low-voltage cables - Generic Header

Nízkonapěťové kabely

Nízkonapěťové kabely

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Low-voltage cables - Editorial Text Stories

Prysmian nabízí řadu elektrického vybavení navrženého pro použití při jmenovitém napětí od 50 do 1000 V u střídavého proudu a od 75 do 1500 V u stejnosměrného proudu. Může jít o pružné nebo pevné kabely a jejich složení sahá od PVC až po nízko-kouřové bezhalogenové kabely.

Jsme schopni nabídnout komplexní sortiment, který lze upravit na míru pro splnění specifikací / norem trhů a zákazníků. 

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Produkty

Produkty

Vyhledejte správné produkty podle země instalace