EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Generic Header

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Video

Prysmian Group: Chytrá síť

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Editorial Text

Ve společnosti Prysmian víme, že klíčovým faktorem je architektura chytré sítě. Technologicky pokročilé a vysoce kvalitní kabely a součásti sítě nejen zvyšují spolehlivost a účinnost sítě, ale mohou také zamezovat úplným výpadkům napájení a snižovat celkové náklady na údržbu.

Navíc můžete při použití správných řešení lépe využívat potenciál sítě, což nám umožní správu majetku v dlouhodobém horizontu. 

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 1

Kabely Prysmian se vyrábí se zřetelem na udržitelnost životního prostředí s využitím plně recyklovatelných materiálů, které pomáhají našim zákazníkům dosahovat nízké uhlíkové stopy.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 2

Rozumíme výzvám spojeným s chytrými sítěmi a jdeme tedy nad tradiční nabídku kabelů, přičemž poskytujeme našim zákazníkům, a to zejména vlastníkům sítí a jejich provozovatelům, komplexní řešení a služby, které splňují požadavky kladené na nové sítě z hlediska obnovitelné energie, energetické účinnosti a snižování uhlíkové stopy a údržby, jakož i maximalizace účinnosti sítě.

Rozsah našich řešení patří mezi nejvíce inovační a pokročilou nabídku v současnosti na trhu. A neustále se rozšiřuje podle vašich potřeb. 

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Accordion

Vyvinuli jsme kompletní řadu inteligentních systémů pro monitorování způsobilosti sítě plnit svou základní funkci, zejména přenos a rozvod energie. 

Tato technologicky pokročilá řešení fungují bez problémů v nových i stávajících instalačních systémech. Níže uvádíme příklady:

PRY-CAM

Integrovaný přenosný přístroj pro automatické získávání, zpracovávání a klasifikaci impulsních signálů vytvářených jevem částečného výboje (PD), k němuž dochází v izolačních materiálech středněnapěťových a vysokonapěťových elektrických soustav a součástí, jako jsou např. transformátory, elektrické stroje, kabely, GIS apod. Tento systém umožňuje přesná diagnostická měření a nepřetržité monitorování.

Informace o stavu a spolehlivosti součástí sítě jsou životně důležitou otázkou pro určení správné strategie při správě majetku.

Vyvinuli jsme pokročilý systém pro sledování součástí sítě, který zaručuje skutečné úspory v nákladech na údržbu, jako např.:

PRY-Smart ADENE

Řešení vycházející ze štítků obsahujících podrobné údaje o produktu na čipu RFID a na kódu Bidi. Připevněním tohoto chytrého štítku na součást sítě lze sledovat přesnou historii majetku jak u nových, tak starých součástí.

Uhlíkovou stopu součástí sítě je nutno hodnotit jak ve fázi výroby, tak během jejich provozu v rámci sítě.

Z ochrany životního prostředí a konkrétního území jsme vytvořili klíčovou část našich podnikových cílů. Výrobky jsou navrhovány a vytvářeny v souladu s mezinárodními průmyslovými normami a s cílem zlepšování chování k životnímu prostředí, omezování používání škodlivých látek, snižování znečišťování a zvyšování stupně recyklovatelnosti. Například:

P-Laser

První ekologicky udržitelný SN kabel pro elektrické sítě. Ideální řešení pro zajištění zvýšené spolehlivosti sítě přinášející také provozní a ekologické výhody. P-Laser je technologickou platformou umožňující výrobku 100% ekologicky šetrných termoplastů a plně recyklovatelných kabelů.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 3

Služby chytré sítě

Kromě našich řešení nabízíme také komplexní řadu služeb chytré sítě pro zajištění optimálního výkonu majetku.

Pro údržbu moderních kabelů naplněných médiem poskytujeme následující tři služby PFT:

 • vstřikování značkovacích izotopů PFT
 • detekování PFT: díky pokročilé mobilní laboratoři synchronizované se systémem GPS jsou detekovány úrovně pozadí perfluorouhlíku v prostředí lokalizací úniků
 • Odstraňování netěsností díky pokročilému zařízení a know-how.

Provozovatelé médiem naplněných kabelů mohou mít prospěch z této pokročilé technologie tím, že budou mít možnost:

 • prodloužení provozní životnosti médiem naplněných kabelových systémů
 • usnadnit údržbu
 • snižovat dopad na životní prostředí způsobený únikem kabelového média.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 4

Pokud se týká návrhu sítě, jsme schopni navíc poskytovat podporu v následujících oblastech:

 • Posuzování toku zatížení
 • Návrh optimálního toku výkonu
 • Technické posouzení
 • Finanční posouzení
 • Přínosy ze studií proveditelnosti
 • Optimální řešení
 • Optimální využívání 

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - 2 col

Další údržbové služby

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Downloads

Ke stažení

Chytrá síť

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Produkty

Produkty

Vyhledejte správné produkty podle země instalace