EN - Products & Solutions - Power Grids - Transmission - Project Excellence - Header

Projektová
Znamenitost

Projektová<br>Znamenitost

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - What is it?

Nový způsob práce

Velká organizační a kulturní změna zlepšující realizaci projektů skupiny Prysman Group. Naše řešení k dodávce projektů EPCI.

Tento přístup je výsledkem příspěvku a spolupráce mezi lidmi každodenně zapojenými do řízení a realizace projektů.

Skupina Prysmian si zvolila Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) (Znalostní báze projektového řízení) z Institutu pro projektové řízení (PMI®) a směrnice ISO 21500 jako nejlepší praktickou referenci pro realizaci projektů

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - text


Naše vize: stát se preferovaným dodavatelem našich zákazníků.

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - How does it work?

4 oblasti ke zlepšení

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - infographic row one

blocchiu-infografica-quattro-icone-standardised-processes.png
blocchiu-infografica-quattro-icone-common-it-platform-tool.png

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - infographic row two

blocchiu-infografica-quattro-icone-portfolio-governance-blue.png
blocchiu-infografica-quattro-icone-culture-leadership-grey.png

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - Execution strategy

Zásady projektové znamenitosti

Projektové řízení je aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a metod na projektové aktivity za účelem splnění projektových požadavků a překročení očekávání zákazníka.

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - Accordion

Uzpůsobujeme a standardizujeme realizaci projektů v rámci všech oblastí řízení kontaktů a projektů Prysmian

Nově uznávaný způsob řešení sporů a optimalizace našeho portfolia projektů

Skupina Prysmian vyvinula jedinečný software pro usnadnění řízení životního cyklu projektu od fáze výběrového řízení až po dokončení projektu. Zlepšuje spolupráci mezi jednotlivými funkcemi a třetími stranami

Model Q&HSE za účelem plnění požadavků projektů a překračování očekávání zákazníka.

Včasné zjišťování, hodnocení a řízení / zmírňování projektových rizik a zamezování jim

Nový a standardizovaný přístup k plánování v celé společnosti. Usnadňuje včasnou identifikaci kritických cest a podporuje řešení sporů.

Řízení a kvalita dokumentace jsou klíčovými oblastmi, na něž se zaměřujeme při dodávce projektu.

Duševní kapitál a talent jsou strategickým majetkem pro dosažení naší ziskovosti a cílů vytváření hodnoty a jako takové musí být podporovány vhodnými opatřeními za účelem rozvoje a zvyšování jejich ceny.