EN - Products & Solution - Power grids - Power From Shore - Generic Header

Energie z pobřeží

Spojení země a moře pro přenos energie

Energie z pobřeží

EN - Products & Solution - Power Grids - Power From Shore - Editorial Text

Pobřežní produkce ropy a zemního plynu hraje životně důležitou úlohu v energetické infrastruktuře mnoha zemí.

Ovšem operace související s touto produkcí mohou být vysoce energeticky náročné a místní požadavky na výkon mohou u větších a složitějších plošin dosahovat až několika stovek megawattů.

Skupina Prysmian tuto výzvu přijala.

Jsme schopni poskytnout komplexní sadu střídavých a stejnosměrných kabelů a produktů pro přenos elektrické energie z pobřeží na pobřežní plošiny přes podmořské kabelové systémy.

Tato spojení jsou efektivní při zajišťování konstantní a spolehlivé dodávky energie na plošiny pro těžbu ropy a zemního plynu a vytváří tak ekologicky šetrné řešení tím, že zamezují místní výrobě energie na plošinách, obvykle s využitím motorové nafty. Jelikož je energie z národních sítí levnější než elektrická energie vyráběná motorovou naftou, také se považuje za ekonomicky přijatelnější volbu.

S naší celkovou službou využívající naši řadu výrobních, instalačních a technických zařízení, jsme komplexním poskytovatelem, který nabízí kompletní řešení EPCI kabelových systémů na klíč pro splnění požadavků našich zákazníků.

Odlišujeme se naším úplným hodnotovým řetězcem a poskytujeme našim zákazníkům bezproblémové jediné kontaktní místo pro všechny jejich projektové potřeby.