EN - Products & Solution - Power Grids - Generic Header

Energetické sítě

Spojujeme dnešní inovace se zítřejšími energetickými možnostmi

Energetické sítě

EN - Products & Solution - Power Grids - Editorial Text

Kabelová řešení Prysmian tvoří nedílnou součást energetických sítí po celém světě.

Pomáháme významným provozovatelům přenosových soustav (TSO) a distribučním společnostem rozvíjet energetické přenosové a rozvodné sítě.

Jsme nepřekonatelní v našich celkových výrobních a instalačních schopnostech a máme pevný závazek z hlediska výzkumu a vývoje.

Navrhujeme, vyrábíme a instalujeme podzemní a podmořské kabelové systémy pro vysoké a velmi vysoké napětí, poskytujeme síťové součásti, technický vývoj v přidanou hodnotou, jakož i monitorovací a údržbové systémy a služby.

Podobně navrhujeme a vyrábíme nízkonapěťové a středněnapěťové kabely pro použití v rozvodných sítích. 

EN - Products & Solution - Power Grids - Editorial Text - Project management and execution

Projektová znamenitost a realizace

Boříme hranice v dodávkách kabelových projektů.

Náš pevný a efektivní přístup k projektovému řízení není s ničím srovnatelný, maximalizuje schopnosti a kompetence našich kvalifikovaných týmů a jednotlivců v kombinaci s rozsáhlými výrobními kapacitami a instalačním zařízením celé skupiny

Dodáváme služby na klíč pro výstavbu podmořských energetických vedení pro vysoce výkonné propojovací články a pro velké pobřežní větrné farmy.

Od mělkých vod po hloubky přesahující 2 000 metrů nám naše flotila lodí pokládajících kabely  –  Giulio Verne, Cable Enterprise a Ulisse– umožňuje instalovat podmořské kabely po celém světě.

Propojujeme rozsáhlé zkušenosti, na nichž v tomto odvětví velmi záleží, s průkopnickými řešeními při realizaci podmořských spojení dle požadavků našich zákazníků. 

EN - Products & Solution - Power Grids - View Product

Energetické sítě z blízka

EN - Products & Solution - Power Grids - Box Storia - Hudson

EN - Products&Solutions - Power Grids - Last News

/  Poslední novinky