EN - Products & Solution - Transportation & Mobility - Trains & Trams - High Temperature Cables - Generic Header

Vysokoteplotní kabely

Vysokoteplotní kabely

EN - Products & Solution - Transportation & Mobility - Trains & Trams - High Temperature Cables - Editorial Text Intro

Vysokoteplotní kabely TEROL Prysmian zahrnují kompletní sortiment kabelových řešení podle norem EN 50382 se zvýšeným výkonem z hlediska teploty, robustnosti a flexibility a jsou vyvinuty v těsné spolupráci s výrobci vlaků a dopravními společnostmi.

Vysoce výkonné materiály a maximální odolnost vůči širokému rozsahu podmínek.

Jedinečná bezpečnost za požárních podmínek (samozhášecí vlastnosti, neuvolňují se žádné toxické / žíravé plyny, snížené emise kouře).

Vynikající sortiment produktů pokrývá veškeré funkce pro teploty 120 °C, 150 °C nebo 180 °C 

CZ - CTA for eCatalog

Navštivte náš eKatalog