EN - Panel - Products & Solution - Transportation & Mobility - Marine - Cruising Ship Building

Stavba cestovních lodí

Stavba cestovních lodí

EN - Products & Solution - Transportation & Mobility - Marine - Cruising Ship Building - Editorial Text Intro

S větším počtem osob cestujících po mořích na palubách stále větších cestovních lodí se pozornost odvětví stavby lodí stále více zaměřuje na rizika související s těmito trendy. Seaflame™ je inovační výklad Prysmian z hlediska požadavků na elektrické komponenty a kabely, který umožňuje stavitelům lodí splňovat požadavky příslušných legislativních předpisů, zvláště Bezpečný návrat do přístavu SOLAS. Spojením každé charakteristiky a požadavku na překročení nejpřísnějších norem odolnosti vůči požáru (včetně mechanického nárazu a dlouhodobého styku s vodou) je Seaflame™ kompletní produktovou řadou silových, ovládacích a přístrojových kabelů pro palubní i pobřežní námořní aplikace se zdokonalenými konstrukčními charakteristikami pro zvýšenou odolnost vůči požáru.