EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Aerospace - Generic Header

Průmyslové know-how

Průmyslové know-how

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Aerospace - text 1

Ve stále konkurenčnějším mezinárodním prostředí společnost DrakaFileca splňuje a překračuje očekávání zákazníků nabídkou inovačních, vysoce výkonných a spolehlivých výrobků, které předvídají požadavky trhu, to vše doplněno o úroveň služeb, kterým se nic nevyrovná. 

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Aerospace - text 2

Vytváříme výrobky budoucnosti

Máme zavedenou inovační politiku v partnerství s technickými odděleními a kvalifikačními laboratořemi různých zákazníků a dodavatelů.

Naše oddělení výzkumu a vývoje se zaměřuje na vývoj nových technologií za účelem:

  • splnění budoucích požadavků letectví a kosmonautiky
  • vývoje našeho portfolia výrobků a poskytování přidané hodnoty zákazníkům (jako např. snížení hmotnosti u hliníkových kabelů, usnadnění instalace napájecích kabelů s malým poloměrem ohybu; zvýšení výkonu zahrnující vysokonapěťové schopnosti a odolnost proti požáru, vyšší úroveň přenosu dat pomocí optických kabelů atd.)
  • podpory zákazníků našimi znalostmi a pokročilým inženýrstvím.

Náš vývojový tým navrhuje a vyvíjí velmi složité kabely. Využívají moderní návrhové a řídicí prostředky pro charakterizaci technického výkonu kabelů a provádí kvalifikační schvalovací zkoušky pro konkrétní aplikace zákazníků.

Díky pružným provozům jsme schopni poskytovat zákazníkům řešení mnoha jejich návrhových výzev. 

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Aerospace - text 3

Pružný a efektivní dodavatelský řetězec

Zavedli jsme politiku dodavatelského řetězce, která nám umožňuje splňovat logistické požadavky našich zákazníků rychleji a efektivněji, než kdykoliv předtím.

Naše výrobky jsou distribuovány po celém světě a mohou být zakoupeny přímo námi prostřednictvím našeho partnerství s předními distributory dílů pro letectví a kosmonautiku.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Aerospace - text 4

Neustále rosteme pro splnění požadavků odvětví letectví a kosmonautiky.
Naše celková kapacita závodů ve Francii a Mexiku přesahuje
60 000 km kabelů a optických vláken za rok.