EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Aerospace - Quality, safety and environment - Generic Header

Kvalita, bezpečnost a životní prostředí

Kvalita, bezpečnost a životní prostředí

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Aerospace - Focus On 2 - text 1

Nabízíme výrobky s nejvyšší kvalitou na trhu. Máme certifikaci nejen dle norem ISO 9001:2008 a EN9100:2009 pro závody ve Francii a Mexiku, ale máme také zákazníky, kteří nám mohou poskytnout písemné potvrzení naší odborné způsobilosti (Airbus UK, Akreditace kvality Eurocopter 2000). Naše řada výrobků pro kosmonautiku má certifikaci ESA.

Naši zaměstnanci jsou základním faktorem pro naše neustálé úsilí ke zvýšení bezpečnosti, kvality výrobků a produktivity v našem podniku a zavázali jsme se tedy k dodržování předpisů OHSAS 18001 pro zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců. 

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Aerospace - Focus On 2 - text 2

Naší prioritou je spokojenost našich zákazníků

Toho dosahujeme následovně:

  • Neprodleně reagujeme na požadavky našich zákazníků, chápeme jejich potřeby a očekávání a pak jim dodáváme výrobky nejvyšší kvality, a to rychle a efektivně.
  • Rozvoj lidských zdrojů školením, zajišťováním větší nezávislosti a neustálého zlepšování.
  • Řízení kvality stanovenými ukazateli a vývoj řízení abnormálních stavů.

Naše cíle kvality jsou sdělovány v rámci celé společnosti a pravidelně analyzovány.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Aerospace - Focus On 2 - text 3

Shoda s předpisem FAR 25

Každý typ kabelu pro letectví a kosmonautiku je pečlivě navržen tak, aby splňoval bezpečnostní požadavky popsané v předpise FAR 25 z hlediska hořlavosti, hustoty kouře a toxicity. Výběr materiálů je zcela zásadní, aby kabely v co největší míře nepřispívaly k šíření požáru.

Dalším klíčovým faktorem je odolnost vůči vytvoření elektrického oblouku, který hodnotí odolnost našich kabelů a umožňuje nám posoudit důsledky pro vývoj nových vodičů s trupu letadla.