EN - Products & Solution - Transportation & Mobility

Doprava a mobilita

Spojujeme zkušenosti a znalosti s rychle se pohybujícím světem

Doprava a mobilita

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Text

Ať už jde o zvyšování výkonových a ovládacích schopností nebo o zajištění optimálního fungování datových a komunikačních systémů, naše kabelová řešení úspěšně vybavují dopravní vozidla po celém světě a prokazují svou hodnotu každý den, a to i v těchto nejnáročnějších a vysoce specializovaných prostředích.

Na každém kontinentu, v aplikacích, které sahají od letectví a kosmonautiky, přes námořnictví, železniční a silniční dopravu až po odvětví svislé mobility (výtahy), speciální kabelová řešení Prysmian jsou v srdci významných mezinárodních projektů a podporují práci významných zákazníků pomocí vysoce výkonné, odolné a bezpečné technologie.

View Product - EN - Panel - Transportation & Mobility

Doprava a mobilita zblízka

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - WTC

EN- Products & Solution - Transportation & Mobility - Latest News

/  Poslední novinky