EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Header

Držíme životně důležitou přepravní síť Východního pobřeží na trati

Náš jedinečný celosvětový dosah je uznáván sadou „jedinečných“ služeb poskytovaným prominentnímu přepravnímu úřadu v USA.

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Left text citation

Stávající systém je starší než sto let, přičemž mnoho zařízení pochází ze začátku dvacátého století.

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Right text and image

Vykročili jsme s podporou posílení hlavní přepravní vazby mezi významným městem v USA a jeho sousedními městskými komunitami a příměstskými železnicemi.

Nicméně tento těžký železniční systém rychlé přepravy je nedílnou částí přepravního systému oblasti a podporuje jízdu téměř čtvrt miliónu cestujících každý pracovní den.

A tento objem se bude jen zvyšovat vlivem předpokládaného růstu regionálního obytného, obchodního a podnikového rozvoje. Aby s touto poptávkou udržel krok, provozovatel sítě (spolu se svou mateřskou organizací) činí kroky k modernizaci svých možností.

En - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Right text and image 2

Skupina Prysmian jej s hrdostí podporuje v jeho ambiciózních iniciativách poskytováním prvotřídních kabelů, které jej přenesou do budoucnosti.

En - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H3

 

Široká podpora pro modernizaci infrastruktury

 

První částí tohoto projektu je důkladná modernizace infrastruktury, která síť převede na automatické řízení vlaků (ATC) využívající komunikační řízení vlaků (CBTC).

Jak to funguje? Speciální palubní počítače budou instalovány do mnoha železničních vozidel pro komunikaci s kolejovým vybavením. Také dojde k modernizaci signalizační technologie související s plynulým provozem dráhy.

Tyto modernizace zajistí následující:

 

  • zkrácení intervalů mezi vlaky
  • možnost využívání stejných kolejí více vlaky
  • zvýšení celkové schopnosti sítě splňovat požadavky během špičky.

Tento projekt bude zahrnovat také vlakový dohledový systém ke skokovému zvýšení efektivity a k umožnění přesné lokalizace vlaku na trase ze strany sítě.

En - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H4

 

                      Nárůst kapacity přepravy cestujících je stanoven na 20 %. 

En - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H4

 

Silná technologie pro „tvrdší“ síť

 

Východní pobřeží USA bylo v roce 2013 zasaženo hurikánem Sandy, který zaplavil železniční infrastrukturu znečištěnou vodou obsahující soli, oleje a chemikálie, které mohou časem způsobit poškození elektrických systémů.

Společně s výchozím infrastrukturním projektem bylo vynaloženo úsilí k posílení kritických systémů v oblastech náchylných k záplavám (například signalizace a CBTC v tunelech). S využitím našich zkušeností s lodními kabely jsme poskytli ty nejkvalitnější lodní bezhalogenové signalizační a Digicode kabely s nízkými emisemi kouře (LSHF) s posledními nejmodernějšími systémy CBTC. Naše kabely LSHF jsou zcela utěsněny vůči vodě tak, aby odolávaly působení vody na volné konce a tlakům vody ekvivalentním těm, k nimž dochází při ponoření do hloubky přibližně pěti podlaží.

Naše kabely LSHF jsou zcela utěsněny vůči vodě tak, aby odolávaly působení vody na volné konce a tlakům vody ekvivalentním těm, k nimž dochází při ponoření do hloubky přibližně pěti podlaží.

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H5

 

Výjimečné úsilí pro dodávky kabelů bez nákladných zpoždění

Náš výrobní závod v North Dightonu ve státě Massachusetts spojil tradiční LSHF železniční signalizační kabel s lodními vodotěsnými technologiemi, zajistil kvalifikaci nového výrobku během šesti měsíců a dodal tyto kabely pro instalaci do tunelů ještě ten samý rok.

 

Tento přístup nebyl použit žádným jiným dopravním úřadem v USA a představuje jedinečný globální a lokální dosah skupiny Prysmian

 

Když jsme obdrželi výzvu k pokračování s dodávkou CBTC kabelů velmi důležitých pro bezpečnost, náš tým v Itálii otevřel náš závod Merlino velmi brzy z odstávky za účelem preventivní údržby tak, aby tyto kabely vyexpedoval. Aby bylo zajištěno včasné dodání, byly odeslány nákladním letadlem do USA, kam dorazily včas za účelem instalace.

Je to právě tato ochota udělat vše pro spokojenost našich zákazníků, co náš odlišuje od ostatních. Pomohli jsme provozovateli sítě vyhnout se nákladným zpožděním, která by měla nepříznivý dopad na tisíce cestujících

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H6

Zvedáme se ke splnění výzvy

 

Hlavní technickou výzvou vyplývající z tohoto projektu byl vzdušný rozsah železnice klenoucí se na mostě nad velkou řekou. Každý kabel by byl vystaven velmi vysokému namáhání a tažen více než 2500 stop mezi oběma břehy a musel by obsahovat mnoho dílčích kabelů v hlavním svazku.

Byli jsme jediným výrobcem v Severní Americe ochotným zajistit technické řešení pro zabudování kompozitních mostových kabelů zahrnujících středněnapěťové silové kabely, signální kabely kabely Digicode a optické prvky.  Byli jsme jediným výrobcem ochotným dohlížet na instalaci kabelu na mostě. Spojili jsme se s montážními firmami, několikrát jsme místo navštívili a strávili jsme stovky hodin návrhem a zdokonalením přístupu k tomuto kritickému prvku celého projektu. Technický manažer se osobně účastnil instalace na několika návštěvách, aby byl zajištěn úspěch. Selhání nepřipadalo v úvahu.

 

Naše rychlé a nákladově efektivní řešení situaci zachránilo

 

Když se opláštění na kabelech Digicode dodané původním výrobcem kabelu začalo oddělovat za běžných úrovní mechanického zatížení, montážní firma nás požádala o vyvinutí životaschopného řešení.

Jelikož již montážní firma investovala značné částky do původních kabelů a výrobce nebyl schopen tyto kabely vyměnit, chápali jsme, že to montážní firma musí vyřešit tak, aby se minimalizovaly vícenáklady. Proto jsme vzali kabel našeho konkurenta a opatřili jej novým pláštěm splňujícím požadované úrovně ochrany za co nejnižší náklady.

View Product - EN - Panel - Industries

Průmyslová odvětví zblízka

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Knihovna médií

Ke stažení

Od firemních výročních zpráv po propagační materiály a videa, kompletní sada aktualizovaných dokumentů.

arrow-right arrow-right-strong Přejít do knihovny