EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Header

Budoucnost je blíže, než se domníváte

Zítřejší svět propojený super-vláknovými a technologicky pokročilými kabely začíná dnes v Miláně.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Interview with Marcelo Andrade, Head of R&D Prysmian

Rozhovor s Marcelem Andradem, viceprezidentem pro výzkum a vývoj

(Upraveno z původního rozhovoru s Fabiem Sottocornolou pro magazín CorriereInnovazione)

V budoucnu se vzdálené světy sblíží a budou propojeny mnoha trubičkami, optickými a měděnými kabely a spojovacími systémy tak rozsáhlými, že dosáhnou až do našich domovů.

Zítřejší vozidla budou vybavena palubním optickým vláknem, daleko lehčím, než jsou tradiční elektrické systémy. Podmořské kabely přenášející elektrickou energii z jednoho kontinentu na jiný budou silnější a výkonnější. Pobřežní a mořské plošiny pro těžbu ropy a zemního plynu zmizí a budou nahrazeny bezpečnějšími podmořskými závody ovládanými pracovníky dálkově.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Thanks in no small part to Prysmian

 

Z velké části díky skupině Prysmian mohou být tyto budoucí scénáře blíže k realitě, než si lidé myslí. Dnes má tato společnost (dříve součást skupiny Pirelli) téměř 100 výrobních závodů po celém světě. Ovšem srdce jejího výzkumu a vývoje zůstává v milánské čtvrti Biccoca. Tato dřívější průmyslová čtvrť byla přeměněna na technologický komplex s poskytováním služeb, který zahrnuje i univerzitu.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Marcelo De Araujo Andrade

Marcelo De Araujo Andrade, inovátor a snílek, který ovšem udělal nesmazatelnou stopu do obchodu, pokračuje: „Nasloucháme požadavkům našich zákazníků a pokoušíme se plnit jejich potřeby.“ Vývoj této technologie může být velmi problematický. Je nutno zvažovat přírodní zákony a různé průmyslové předpisy se mohou ukázat jako omezující. Spojování kontinentů, např. Evropy a Afriky, novými vysokonapěťovými podmořskými kabely nebo přenos ohromného množství dat pro telekomunikace jsou jen příkladem výzev, kterým společnosti čelí. Geograficky široké dálky moří, které mohou sahat až do hloubky 3 tisíce metrů, jsou v současnosti nad síly stávajících kabelových projektů (v současnosti je maximum 1 600 metrů).

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - But the leading world energy players are determined to tackle those depths

 

Ale přední světoví hráči v energetickém odvětví jsou rozhodnuti těchto hloubek dosáhnout. „Ptají se nás: 'Máte technologie pro vyrobení takového kabelu?' A to je výzva. Systém je nutno navrhnout, je nutno vyrobit více vysoce výkonných výrobků (možná bez oceli a s využitím kompozitních materiálů), jinak není technicky realizovatelné kabel uložit na mořské dno, kde musí vydržet nejméně 40 let. „Naštěstí,“ připomíná Andrade, „máme výzvy rádi.“

Jiný budoucí scénář předestírá výrobce vozidel, kteří staví elektromobily a kteří vyžadují lehčí vozidla za účelem montáže těžších akumulátorů. „Přemýšlíme o tom, jak předat více energie přes vlákna pro napájení elektrických obvodů a tak nahradit měděné či hliníkové kabely optickým vláknem, které je nyní schopno pouze zapínat a vypínat čelní světlomety, ale není schopno podporovat nezbytné napájení,“ říká Andrade.

Nové materiály představují další zkoušku, a začíná to grafenem použitým v některých látkách. Jak jej lze použít? „Zatím přesně nevíme, studujeme to. Zdá se být zajímavý jako bariéra proti vnikání kapalin do kabelů, ale musíme pochopit, kolik to bude stát a kolik jej skutečně vložit do příslušných materiálů.“ Dále je zde etanol aktuálně používaný pro zajištění ekologicky udržitelných výrobků. Nebo uhlíkové nanotrubičky, což je druh vinutého vlákna, které je účinným vodičem a váží pětkrát méně, než měď, přičemž další výhodou jsou lepší elektrické a chemické charakteristiky. Je pružný a lehký a zdá se ideální pro použití např. ve výtazích, v letectví a v domácnostech. „Tyto nové materiály teprve začínáme studovat,“ připomíná inženýr. A to včetně materiálu, který humorně nazývá chilli paprička“ – opravdu inovační jádro, které se doplňuje do běžného polypropylenového základu.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Research processes for the ideal product are carried out in the heart of Prysmian’s Milanese laboratories

 

Procesy výzkumu ideálního výrobku se provádí v srdci milánských laboratoří Prysmian. Vše od chemických roztoků po barvu a pryžový prototyp bude vyrobeno před provedením působivého počtu „mučení“ – tepelných cyklů simulujících stárnutí a zkoušejících odolnost vůči požáru a chemickému napadení, skvrnám, korozi a nárazu.

Pak přichází další kolo zdánlivě nekonečných zkoušek: elektronový mikroskop nové generace umožňuje analyzování molekulárního složení materiálů, zatímco budově elektrických zkoušek dominují ohromné věže, které vytváří napětí až 2,4 miliónu voltů. Od objednání po certifikovaný výrobek uběhne více než rok.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Here we are also developing products

„Zde vyvíjíme výrobky využívající materiály a technologie, které nejsou dosud na trhu, ale o nichž se domníváme, že pro ně bude na trhu využití v nadcházejících pěti nebo deseti letech“

Array

Marcelo Andrade

Viceprezident pro výzkum a vývoj

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Then come another round of seemingly endless tests

 

A nezapomeňme na optické vlákno, jehož je Prysmian jedním z nejvýznamnějších výrobců s výrobou přibližně 30 miliónů kilometrů za rok po celém světě. „Pracujeme na snížení velikosti a zvýšení hustoty vláken na milimetr čtverečný,“ vysvětluje Andrade, který předvídá scénáře s ohromným potenciálem pro TLC přenosy pomocí optického vlákna.

Dnes jsou nejvíce vzrušující výzvou pro tohoto inženýra s vášní pro moře problémy s mořskými vrtnými plošinami, kde lidé riskují své životy každý den. „Existují projektanti a vědci, kteří jsou přesvědčeni, že svět ropy a zemního plynu musí jít dolů. Dolů do podmořských závodů – instalací stejně velkých jako milánský stadion San Siro zcela pod vodou. Ovládání člověkem bude probíhat na pevnině, možná na vzdálenost 300 kilometrů. Řízení těchto struktur bude vyžadovat kabelovou síť. Zatím nemáme představu o nákladech, ale naše společnost bude tyto trendy sledovat a pomáhat vytvářet.“

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Who is Marcelo Andrade

Kdo je Marcelo Andrade?

Strojní inženýr Marcelo de Araujo Andrade, který vystudoval univerzitu v Brazílii, rozvíjel celou svou kariéru ve skupině Prysmian.

Od roku 2012 vede divizi výzkumu a vývoje, která má celkem 550 zaměstnanců.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Key Facts

 

/  Klíčová fakta

 

30 miliónů kilometrů | Optické vlákno vyráběné ročně skupinou Prysmian.

Chilli paprička | Skutečně inovační vlákno, které bude přidáváno do běžných polypropylenových kabelových základů.

Podmořské vrtání | Hluboká těžba ropy a zemního plynu bude v budoucnu ovládáno dálkově.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Knihovna médií

Ke stažení

Od firemních výročních zpráv po propagační materiály a videa, kompletní sada aktualizovaných dokumentů.

arrow-right arrow-right-strong Přejít do knihovny