EN - Stories -Financial Results - Profitability at historic high - Header

Ziskovost je na svém historickém maximu

Valerio Battista vysvětluje, proč byl rok 2016 pro skupinu Prysmian Group rokem rekordním.

EN - Stories - Profitability at historic high - In the ceo’s opinion

Z myšlenek CEO

Je to již skoro deset let, co skupina Prysmian nabízí akcie na Milánské burze, a v roce 2016 jsme zaznamenali maximální ziskovost. Upravený ukazatel EBITDA vzrostl o více než 14 % a dosáhl hodnoty 711 miliónů €, přičemž cíl byl dosažen na horní straně naváděcího pásma.

Jde o hrdý okamžik pro celou skupinu a CEO společnosti CEO Valerio Battista hovoří o své vlastní hrdosti na to, že může stát v čele této rekordní společnosti. Poznamenává: „Rok 2016 jsme uzavřeli průlomovou ziskovostí“ a vysvětluje, že skok v míře zisku byl učiněn díky „vynikajícím tržbám v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou“ a „podporován zaměřením společnosti na provozní efektivitu a optimalizaci výrobních procesů“.

EN - Stories - Profitability at historic high - Growth strategy accelerated

 

Zrychlená strategie růstu

 

2016 byl také rokem zrychlení strategie růstu na základě investic do inovací, výzkumu a vývoje, zapojení talentů, závazku k trvalé udržitelnosti a nákupu strategického majetku. Pan Battista se nyní dívá na rok 2017 jako na rok „konsolidace pozice jedničky na trhu a dalšího zlepšování ziskovosti“, zejména v odvětví podmořských kabelů. Dále si dal závazek pokračující racionalizace činností skupiny „s cílem dosáhnout naplánovaných nákladových úspor a větší konkurenceschopnosti ve všech oblastech podnikání, a stavět na úspěších roku 2016“.

EN - Stories - Profitability at historic high - Making the most of opportunities

Maximální využití příležitostí

Inovace hrály významnou úlohu v dosažení těchto působivých výsledků. Technologické inovace zavedené oborem energetických projektů, jako je např. nový P-laserový kabel 600 kV a PPL kabel 700 kV, „představovaly mezník pro celé odvětví“, poznamenává pan Battista. Doplňuje, že značného pokroku bylo dosaženo také ve vývoji schopností skupiny v oblasti navrhování a realizace projektů, „s cílem poskytovat služby na klíč, zejména díky expanzi naší flotily lodí pokládajících kabely. Hnacím motorem výkonnosti v odvětví telekomunikací byla „obnovená konkurenceschopnost ve výrobě vláken a vytvoření výrobních center dokonalosti“, což umožnilo podniku „naplno využít příležitostí na rostoucím trhu“.

Maximální využití příležitostí

EN - Stories - Profitability at historic high - An upbeat note for the future

Nepřekonatelné zaměření na budoucnost

Pan Battista předvídá, že výhled do budoucna zůstává pozitivní, jak u podmořských kabelů a systémů, „kde se zaměřujeme na získání nových energetických propojení a projektů pobřežních větrných farem“, tak u odvětví telekomunikace, „v němž je poptávka po optických kabelech stále vysoká“. Silné tržby a zlepšená ziskovost pomáhají dále posilovat finanční strukturu, „přičemž je čisté finanční postavení lepší, než jsme očekávali“. Dále vyzdvihuje naši vizi, která jde o něco dále, než k pouhému dosažení vynikajících finančních výsledků. Jednu část vize shrnuje následovně: „Jednat v zájmu všech zainteresovaných osob a činit udržitelná rozhodnutí, včetně rozhodnutí z finančního hlediska“.

EN - Stories - Profitability at historic high - A public company carries further responsibilities...

Veřejná společnost znamená další odpovědnosti...

Být mezinárodní veřejnou společností sebou přináší odpovědnosti, které přesahují její čtvrtletní finanční úspěchy. Skupinu Prysmian lze definovat jako skutečně veřejnou společnost, jelikož nemá většinové ani ovládající akcionáře, kdy pouze dva investoři přesahují mezní hodnotu 2 %, zatímco naše zaměstnance lze také počítat mezi vlastníky akcií.

EN - Stories - Profitability at historic high - Quote

„Řízení se provádí nejen na základě počtu akcií, ale také prostřednictvím výsledků a skutečnosti, že vás všichni akcionáři sledují“

Array

Valerio Battista

Chief Executive Officer

EN - Stories - Profitability at historic high - And can create value

... a může vytvářet hodnotu

Navzdory široce drženým akciím zůstává vedení společnosti stabilní od svého počátečního vstupu na Milánskou burzu v roce 2007. Být veřejně obchodovatelnou společností přináší také riziko být napospas externím subjektům. Ale pan Battista to nevidí nevyhnutelně jako záporný faktor: „Je nemožné chránit se před možným pokusem o převzetí společnosti“, vysvětluje. „Pokud jsou dodržovány zájmy všech zainteresovaných aktérů, pak problém prodeje třetím stranám nemá opodstatnění. Nabídka veřejných výběrových řízení také přináší hodnotu.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer