EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Header Madunda

Skutečná síla udržitelnosti

Vítáme světlejší budoucnost pro Madundu s pomocí silových kabelů a odborných znalostí skupiny Prysmian.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Intro

Na východním pobřeží Afriky leží Tanzanie. A na jih od Tanzanie se nalézá izolovaná okrsek Ludewa, který čas od času potřebuje sociální a ekonomickou podporu.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Video Gallery

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Foto Citation

V roce 2008 skupina darovala 16 km středněnapěťových elektrických kabelů. V květnu 2011 věnovala dalších 10 km kabelů pro připojení nových uživatelů k síti.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - First text right

V tomto okrsku přežívá malá venkovská osada Madunda, která je bez přístupu k dostupné elektrické energii. Školy, zdravotnická zařízení, veřejné úřady a malé a střední podniky jsou konečně zásobovány elektrickou energií

Energii lidem

Za posledních deset let darovala skupina Prysmian technickou podporu a materiál iniciativě zaměřené, kromě celé řady dalších prospěšných aktivit, na vybudování vodní elektrárny v tomto regionu.

A dnes je výsledkem to, že školy, zdravotnická zařízení, veřejné úřady a místní podniky v Madunze mají životně důležitý přístup k elektrické energii, který tak dlouho potřebovali, což zvyšuje životní úroveň v celém regionu a umožňuje mu únik ze samozásobitelského hospodářství.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Second text right

Iniciativa aktivující změnu

Od roku 2006 se sdružení ACRA (Sdružení pro venkovskou spolupráci v Africe a Latinské Americe) v partnerství s řadou veřejných, soukromých a místních organizací, rozhodlo vytvořit integrovaný, udržitelný program zaměřený na zajištění obnovitelné energie devíti vesnicím v okrsku Ludewa.

A v rámci tohoto projektu skupina Prysmian těsně spolupracuje s těmito organizaci a poskytuje kabely pro energetickou rozvodnou síť.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - A costant support

Elektrárna pro růst

 

Na úpatí hor Livingstone na řece Kisongo se nachází hydraulická elektrárna, která není trvale připojená k síti a kterou vlastní a řídí komunitní vesnické výbory. V současnosti splňuje poptávku po výkonu ve výši až 150 kW / hodinu. Veškeré prostředky z prodeje elektrické energie jsou použity na pokrytí provozních a údržbových nákladů. Proto jde o opravdu finančně udržitelné řešení.

Díky tomuto novému zdroji energie mají nyní zdravotnická zařízení v regionu elektrickou energii pro ukládání léků do ledniček, školy mohou otevírat večerní třídy, aby bylo zajištěno, že má každý právo na vzdělání, mlýny mohou mlít kukuřici a mouku elektrickými motory namísto palivových a obchody mohou zůstat otevřené do večera. 

en-stories-ethics-and-sustainability-madunda-project

A to není všechno…

Díky úspěchu této vodní elektrárny poskytuje tento mezioborový program mnohem více, než jen elektrickou energii. Technikům, kteří řídí výrobu elektrické energie a dopravní zařízení, a administrativnímu personálu, který spravuje účetnictví a finance elektrické společnosti, bylo poskytnuto zvláštní školení. Bylo uspořádáno několik odborných kurzů na podporu rozvoje místních malých a středních podniků, například v oboru truhlářství a v používání počítače a Internetu.

Tento projekt se také snaží vytvořit udržitelné prostředí podporou ochrany vodních zdrojů a místního zalesňování pomocí aktivit vytvářejících příjem.

Jde o projekt, který náleží opravdu komunitě a který podporuje skutečnou udržitelnost. Skupina Prysmian je hrdá na to, že v něm hraje tak významnou úlohu.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Knihovna médií

Ke stažení

Od firemních výročních zpráv po propagační materiály a videa, kompletní sada aktualizovaných dokumentů.

arrow-right arrow-right-strong Přejít do knihovny