Poslání, vize a hodnoty

Poslání, vize a hodnoty

Naše vize a poslání určují základní zaměření na vše, co děláme

V srdci každé kapitoly příběhu společnosti Prysmian jsou vize, poslání a hodnoty skupiny. Jde vždy o základní zaměření při všem, co děláme.

EN - About Us - Mission, Vision & Values - Mission

Poslání

Poskytujeme našim zákazníkům vynikající kabelová řešení na základě nejpokročilejších technologií a konzis-tentně dokonalém provedení, což v konečném důsledku znamená trvale udržitelný růst a zisk.

Dobré jméno z hlediska výkonu a inovací nám pomáhá zajišťovat trvale udržitelný růst a zisk.

Nestačí nám být dobří v našem oboru. Chceme být skupina, se kterou je dobré podnikat. To je důvodem, proč jsou pro nás naše hodnoty tak důležité. Věci, které děláme, a způsob, jakým je děláme, jsou příležitostí ukázat, jak jsme na naši práci pyšní. 

EN - About Us - Mission, Vision & Values - Vision

Vize

Energie a informace pomáhají komunitám v rozvoji. To je důvod, proč je tak důležité, aby byly k dispozici vždy a aby byly dodávány, a to efektivně. Účinně. Trvale udržitelně.

Bez ohledu na zákazníka. Ať je kdekoliv. Ať je prostředí, v němž působí, třeba náročné. Naším závazkem je zajistit a udržet jejich připojení. Každý den máme příležitost uvést naši vizi v život prostřednictvím našich úkonů. Věci, které děláme každý den se časem posilují a pomáhají nám plnit naše poslání, přičemž nezáleží na tom, zda jde o věci velké nebo malé. 

EN - About Us - Mission, Vision & Values - Values

Hodnoty

Vynikající provedení. Integrita. Porozumění.

Vynikající provedení. Dobré není dost dobré. Spojujeme přísnost a duch podnikání pro poskytování inovačních komplexních řešení.

Integrita. Z hlediska etiky není žádná výzva příliš velká ani příliš malá, pokud to znamená dělat věci správně.

Porozumění. Vysoce si vážíme rozdílných názorů a myšlenek a důrazně se zaměřujeme na potřeby našich zákazníků.