Naše podnikání

Naše podnikání

Světová jednička v odvětví energetických a telekomunikačních kabelových systémů

Čtyři oblasti podnikání. Jeden leader v oboru.

EN - About Us - Our Businesses - Partner of the world's key players

Jsme na čele v růstu a inovacích v oblasti dodávky kabelů pro energetické a telekomunikační odvětví.

 

A jsme tam již více než 140 let. Propojujeme svět – od největších podniků až po nejmenší komunity.

V hloubce našich odborných znalostí dnes nemáme konkurenci – poskytujeme účinná, efektivní a trvale udržitelná řešení v oblasti energetických projektů, energetických produktů, ropy a plynu a v telekomunikaci. Vždy vyhledáváme nové příležitosti k rozvoji dlouho do budoucna.

 

Partner světových klíčových hráčů

EN - About Us - Our Businesses - Broadening horizons for Energy Projects

Rozšiřování horizontů pro energetické projekty

Boříme hranice v dodávkách kabelových projektů. Naše realizační schopnosti, výrobní kapacita a investice do zařízení značí, že se s námi nikdo nemůže rovnat. Poskytujeme nejpokročilejší řešení pro vysokonapěťová podzemní a podmořská kabelová vedení v těch nejnáročnějších prostředích na světě.

Ať už jde o řešení na klíč na výstavbu podmořských silových vedení na klíč pro velké větrné elektrárny na otevřeném moři v Německu nebo o instalaci podmořských kabelů v hloubce až 2 000 metrů pomocí lodě Giulio Verne, což je jedna z největších a technologicky nejpokročilejších lodí pro pokládání kabelů na světě, vždy posouváme možnosti vpřed ve všech oblastech po celém světě. 

Rozšiřování horizontů pro energetické projekty

EN - About Us - Our Businesses - Diverse and innovative Energy Products

Diverzifikované a inovační energetické produkty

Nabízíme jeden z nejúplnějších a nejrozsáhlejších sortimentů výrobků na světě. A neustále je vyvíjíme za účelem splnění potřeb našich zákazníků, zdokonalování provozů a zvyšováním ziskového růstu. Zaujímáme pozici podpory neustálého pokroku v poskytování energie po celém světě prostřednictvím našich divizí Energetika a infrastruktura (včetně sekcí Rozvod energie a Realizace a montáž) a divizí Průmyslové a síťové součásti (včetně speciálních a OEM součástí, výtahových, automobilových a síťových součástí).

Diverzifikované a inovační energetické produkty

EN - About Us - Our Businesses - Specialists in Oil & Gas

Specialisté v oblasti ropy a zemního plynu

Ať už jde o předřadné procesy (vrty shora a vrty s přidanou hodnotou, ESP kabely) nebo následné procesy (pro chemické, petrochemické, energetické nebo průmyslové závody), nový provozní segment ropy a zemního plynu společnosti Prysmian nabízí vaší společnosti to nejnovější ve složitých a integrovaných silových, ovládacích a přístrojových systémech ke spojení odvětví ropy a zemního plynu odshora dolů. Naše technologicky pokročilé výrobní závody a důkladné zkušební laboratoře dodávají celý sortiment kabelů a SURF produktů, od spolehlivých ocelových a termoplastických středových kabelů po pružné trubky a vrtnou technologii pro činnosti při těžbě ropy a zemního plynu na otevřeném moři. S dobře zavedenou a velmi důvěryhodnou působností na trzích v Severní Americe, Brazílii, Evropě, na Středním východě a v Asii a tichomoří poskytují inovace v oblasti ropy a zemního plynu skupiny Prysmian životně důležité spojení mezi oceánem a pobřežím, zemí a mořským dnem  

EN - About Us - Our Businesses - Image- Only 2

EN - About Us - Our Businesses - Pioneering solutions for Telecom

Na čele vývoje řešení pro telekomunikace

Jsme jedním z největších výrobků telekomunikačních kabelů na světě, dodáváme optická vláknová, optická a měděná kabelážní řešení. Jsme v srdci mnoha předních telekomunikačních operátorů na světě.

Pokrok v technologických řešeních a inovacích pro širokopásmový internet spolu s pokračujícími úspěchy našich tří obchodních jednotek – Telekomunikační řešení, Optická vlákna a Multimédia – vytváří příležitosti k novému růstu, propojení a zdokonalení života a práce, ať už je to kdekoliv.

EN - About Us - Our Businesses - Image Only 01