Služby & energetické sítě

Přehled

Spojujeme inovace dneška s možnostmi energetiky zítřka

Naše kabely jsou páteří nové generace energetických sítí. Umožňují spojení, která dříve byla nemožná.

Kabelová řešení Prysmian Group tvoří nedílnou součást energetických sítí po celém světě. Pomáháme předním provozovatelům elektráren a přenosových soustav a poskytovatelům služeb rozvíjet přenosové a distribuční sítě.

Ve výrobních ani instalačních kapacitách nemáme konkurenci a jsme zcela oddáni výzkumu a vývoji. 

Navrhujeme, vyrábíme a instalujeme kabely vysokého a velmi vysokého napětí pro uložení pod zemí nebo na mořském dně, poskytujeme síťové komponenty, stejně jako systémy a služby pro monitorování stavu a údržbu.

Náš závazek k energetické transformaci

Vlády a společnosti po celém světě se zavázaly ke splnění cílů uhlíkové neutrality pomocí přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie, čímž chtějí docílit snížení dopadů změny klimatu a s tím spojených nepředvídatelných následků. Těchto zcela zásadních cílů energetické transformace a uhlíkové neutrality nemusí být dosaženo v případě, že energetické sítě nebudou dostatečně efektivní, chytré, integrovanéa  rozšířené.

Přechodu na obnovitelnou energii nelze dosáhnout bez přenosové a distribuční sítě, která ji spolehlivě a bezpečně dopraví z odlehlých míst, jakými jsou větrné a solární farmy, do měst a továren, kde je potřeba. Naše kabely jsou páteří energetických sítí nové generace.

Světová špička v projektech

Jsme průkopníci v dodávkach kabelových projektů.

Náš spolehlivý a efektivní přístup k projektovému řízení nemá obdoby díky schopnostem a kompetenci našich kvalifikovaných zaměstnanců v kombinaci rozsáhlými výrobními a instalačními kapacitami naší skupiny.

Dodáváme služby na klíč pro výstavbu podmořských vedení pro energetické uzly velmi vysokého napětí a velké pobřežní větrné farmy.

Od mělčin až po hloubky 3 000 m, naše flotila plavidel – Giulio VerneCable Enterprise, Ulisse a Leonardo da Vinci – nám umožňuje ukládat kabely na mořské dno po celém světě.

Kombinujeme bohaté zkušenosti v tomto odvětví s revolučními řešeními k realizaci podmořských spojení přesně dle požadavků našich zákazníků.

UTILITIES

Umožňujeme transformaci průmyslu

Změna klimatu je hlavní globální výzvou, které lidstvo v současnosti čelí. Abychom mohli její dopady úspěšně zmírnit, musí dojít k citelné dekarbonizaci všech průmyslových odvětví. Kolektivní odpovědí a snahou o řešení tohoto problému je rozšíření užívání energie z obnovitelných zdrojů. Náš strategický dokument vysvětluje současné trendy v transformaci energetiky, proč jsou chytré a zelené sítě klíčové pro úspěch v rámci procesu transformace a popisuje jakou roli v celém scénaři hraje Prysmian Group.

Ještě více informací

Služby & energetické sítě

HV-SUBMARINE

VN & podmořský přenos energie

CAPABILITIES

Instalační kapacity & podmořská řešení

power-distribution

Energetika