Studenti

Studenti

Studenti jsou naším spojením s budoucností

Aktivně investujeme do budoucnosti podniku a komunit, kterých jsme součástí. V důsledku toho sponzorujeme řadu iniciativ sahajících od programů pro střední školy podporující zájem o předměty STEM (přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika) po stínování pracovních míst, stáže a pregraduální kurzy.

EN - Careers - Join Us - Students - You can find details of the various programmes on offer below

Níže jsou uvedeny podrobné informace o různých programech, které nabízíme

STEM v učebně

Naši zaměstnanci pomáhají místním učitelům základních škol s aktivitami souvisejícími se STEM (přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika) určenými k vyvolání zájmu žáků a zesílení jejich zapojení do budoucnosti oblasti STEM v Americe.

 • Místo: Prysmian Group North America HQ (Lexington, SC, USA)
 • Způsobilost: Žáci základní školy Lexington v zúčastněných třídách

 

Konsorcium pro čtení Midlands

Zaměstnanci pomáhají učitelům místní základní školy s činnostmi souvisejícími se čtením ke zvýšení gramotnosti žáků.

 • Místo: Prysmian Group North America HQ (Lexington, SC, USA)
 • Způsobilost: Žáci základní školy Lexington v zúčastněných třídách

Stínování pracovních míst

Děti zaměstnanců jsou zváni, aby strávili den v Prysmian, kde získají informace o tom, jak se vyrábí výrobky, projdou si závod a setkají se s řadou různých odborníků.

 • Místo: Prysmian Group North America HQ (Lexington, SC, USA)

 

Střední škola

 

Střední škola Lexington (Co-Op)

Studenti technologie získají školní kredity a pracovní zkušenosti prací s vyzrálými odborníky v Prysmian po dobu jednoho semestru.

 •   Místo: Prysmian Group North America HQ (Lexington, SC, USA)
 •   Způsobilost: Studenti technologie aktuálně zapsaní na Střední školu Lexington
 •   Probíhá nyní nábor? Nábor pro období od podzimu 2016 je uzavřen. Nepromeškejte jaro 2017
 •   Kdy se program uskuteční? Od září do května
 •   Jak mám požádat o účast: Potenciální kandidáti by měli navštívit kariérní centrum školy - http://www.lexington1.net/academics/work-based-learning/internships

 

Due West, SC Robotics

Personál našeho závodu Abbeville, SC je součástí týmu robotizace s místními studenty střední školy a účastní se soutěží.

 • Místo: Abbeville, SC, USA
 • Způsobilost: Studenti zúčastněných tříd
 • Probíhá nyní nábor? Ano
 • Kdy se program uskuteční? Po celý rok, státní soutěž probíhá na jaře
 • Jak se zúčastnit: Potenciální kandidáti by měli navštívit kariérní centrum své školy. Další informace jsou k dispozici také zde: http://duewestrobotics.org/about.html

 

Přípravný stážovací program Rocky Mount

Studenti nižších ročníků středních škol se účastní stáže v trvání 16 nebo 18 týdnů (celkem 32 hodin) k získání školních kreditů.

 • Místo: Organizační jednotka Výtahy WW HQ (Rocky Mount, NC, USA)
 • Způsobilost: Junioři v přípravě Rocky Mount
 • Probíhá nyní nábor? Nábor začíná na podzim 2017 pro program začínající na jaře 2018
 • Kdy se program uskuteční? Na jaře.
 • Jak se zúčastnit: Potenciální kandidáti by měli navštívit kariérní centrum školy - http://rmprep.org/

 

Severní Amerika (Univerzita)

Stážovací program Univerzita Jižní Karolína (USC)

Studentům je během semestru přidělen stážovací projekt pro získání praktických zkušeností a znalostí v pracovním prostředí.

 • Místo: Prysmian Group North America HQ (Lexington, SC, USA)
 • Způsobilost: Studenti USC
 • Probíhá nyní nábor? Nábor začíná na podzim 2017 pro program začínající na jaře 2018
 • Kdy se program uskuteční? Od září do května
 • Jak mám požádat o účast: Zastavte se u našeho stánku na kariérním veletrhu USC nebo navštivte stránky http://www.sc.edu/career/internshipscoops.html

 

Technologický ústav Georgia (GA Tech) a Clemsonova univerzita Co-Op/Stážovací program

Studentům je během semestru přidělen stážovací projekt pro získání praktických zkušeností v průmyslu. Studenti Co-op mohou získat školní kredity. Dva současně mezi Clemson a GA Tech.[FM2] 

 

Místo: Abbeville, SC, USA

 • Způsobilost: Techničtí studenti GA Tech a Clemson
 • Probíhá nyní nábor? Nábor začíná na podzim 2017 pro program začínající na jaře 2018
 • Kdy se program uskuteční? Od září do května
 • Jak se zúčastnit: Potenciální kandidáti by měli navštívit kariérní centrum své školy, nebo studenti GA Tech mohou navštívit stránky http://career.gatech.edu/ a studenti Clemson mohou navštívit stránky http://career.clemson.edu/cooperative_education/

 

Stážovací program Pennsylvánské státní univerzity (Penn State)

Studentům je během semestru přidělen stážovací projekt, pomocí něhož mohou získat školní kredit.

 

 • Místo: Schuylkill Haven, PA, USA
 • Způsobilost: Techničtí studenti Penn State (technologické inženýrství)
 • Probíhá nyní nábor? Nábor začíná na podzim 2017 pro program začínající na jaře 2018
 • Kdy se program uskuteční? Od září do května
 • Jak se zúčastnit: Potenciální kandidáti by měli navštívit kariérní centrum své školy nebo navštívit stránky http://www.engr.psu.edu/career/Students/coopintern/creditoptions/courses.aspx

Spolupráce Univerzita Jižní Karolína (USC)

Profesoři USC a jejich studenti spolupracují s přiděleným oddělením na řešení konkrétních projektů a výzev.

 • Místo: Prysmian Group North America HQ (Lexington, SC, USA)
 • Způsobilost: Studenti USC účastnící se kurzů
 

 

Stážovací program
Jednoletý stážovací program. Studentům bude přidělen mentor pro podporu jejich odborného růstu a očekává se, že na konci programu předloží projekt. Standardní stáž zahrnuje stipendium (v závislosti na úrovni znalosti anglického jazyka ze strany studenta) a minimálně šestihodinové pracovní dny.

Místo: Prysmian Denmark A/S (Albertslund, Dánsko), Rybinskelekrokabel (Rybinsk, Jaroslavská oblast, Rusko), Draka Keila Cables (Keila, Estonsko), Prysmian Finland (Pikkala, Oulu)
Způsobilost: Studenti bakalářského studia Univerzity Bocconi (od ukončení druhého ročníku); studenti magisterského studia Univerzity Bocconi (od ukončení prvního ročníku); absolventi (do 12 měsíců od absolvování)
Jak požádat o účast: Případní kandidáti mohou kliknout sem nebo navštívit stránky
http://www.ttu.ee/en/?id=99374

 

Francie učňovský program
Asi 50 učňům z celé země bude přiřazen školitel a budou moci rozvíjet své dovednosti v průmyslovém závodě.

 • Místo: Všechny závody skupiny Prysmian ve Francii
 • Způsobilost: Francouzští studenti pracující na svých středoškolských diplomech, studenti druhého ročníku vysokých technických škol a univerzit, studenti magisterských oborů nebo studenti technologicko-inženýrských škol
 • Jak mám požádat o účast: Potenciální kandidáti mohou napsat e-mail na následující adresu [email protected]

Španělsko stážovací program
Studenti stráví rok v obchodní nebo technické funkci.                

 • Místo: Všechny závody skupiny Prysmian ve Španělsku
 • Způsobilost: Studenti obchodních nebo technických škol, které nabízí rok praxe v rámci jejich studia.
 • Jak mám požádat o účast: Potenciální kandidáti mohou napsat e-mail na následující adresu [email protected]

Spolupráce se středními školami
Dvojitý školicí model umožňující studentům pracovat se zkušenými odborníky (po dobu 6 měsíců nebo jednoho roku) pro získání školních kreditů a zkušeností.

 • Místo: Všechny závody skupiny Prysmian ve Španělsku
 • Způsobilost: Studenti aktuálně zapsaní do programu střední školy
 • Jak mám požádat o účast:  Potenciální kandidáti by měli navštívit kariérní centrum své školy

Itálie stážovací program
Příležitost spolupracovat s talentovanými odborníky na různých funkcích. Tato doba bude vynikající příležitostí ke vzdělávání se a rozvoji.

Místo: Milan HQ

 • Způsobilost: Studenti aktuálně zapsaní na univerzitu nebo čerství absolventi.
 • Jak požádat o účast: přes stránku Linkedin skupiny Prysmian

Dlouhodobý stážovací program
Studenti získají rozsáhlé zkušenosti v různých odděleních a hluboké znalosti konkrétních procesů.

 • Místo: Mudanya a Istanbul
 • Způsobilost: Univerzitní studenti
 • Jak mám požádat o účast: Potenciální kandidáti by mělo poslat e-mail na adresu [email protected], včetně svého životopisu

Učňovský program
Učňovské programy trvají minimálně dva roky. Učni budou pokračovat ve svém studiu s místními kolegy jeden den v týdnu za účelem získání praktických a teoretických znalostí.

 • Místo: Celá VB
 • Způsobilost: Dříve zapsaní studenti škol/univerzit s minimální kvalifikací pro učňovskou úroveň
 • Jak mám požádat o účast: Potenciální kandidáti pošlou e-mailem svůj životopis a motivační dopis na adresu [email protected]

Praktický program pro studenty (stáž)
Studenti stráví jeden rok v obchodní nebo technické funkci. Získají zkušenosti z pracovního místa a během roku je na ně kladena větší odpovědnost.

 • Místo: Celá VB
 • Způsobilost: Studenti účastnící se stážovacího roku v rámci svého studia

EN - About Us - History - slider related content