Inovace

Inovace

Přenášíme naše nápady do předních činností v oblasti výzkumu, vývoje a zajišťování kvality

Průběžná inovace je důležitá pro zákazníky a nezbytná pro budoucí růst skupiny Prysmian Group. Se 17 výzkumnými a vývojovými Centry dokonalosti v 10 zemích, pokročilými vlastními technologiemi, více než 500 zkušenými odborníky a více než 5 600 udělenými nebo podanými patenty je naše společnost vybavena těmi nejlepšími schopnostmi v oblasti výzkumu a vývoje. 

 

Ve skupině jsou zavedeny různé stimulační programy k zajišťování nápadů, sdílení znalostí a vytváření inovačního ducha. To pomáhá nejen dosáhnout lepších a levnějších výrobků, ale také bezpečnějších řešení šetrnějších k životnímu prostředí. 

 

Skupina Prysmian Group má dlouho navázané vztahy s významnými univerzitami a výzkumnými centry, včetně Polytechnické univerzity v Miláně, Nadace Bruna Kesslera v italském Trentu, Univerzity Barcelona ve Španělsku, Univerzity Sao Paulo v Brazílii a holandské Univerzity Delft. 

 

Posláním funkce výzkumu a vývoje skupiny Prysmian Group je identifikovat inovační výrobky a technologie, přidávat nové výrobky a služby do stávajícího sortimentu a snižovat výrobní náklady u stávajících i nových výrobků. Kvalita výrobků skupiny je zajištěna přísným sledováním každé fáze výroby, od nákupu surovin po dodávku hotového výrobku. Kontroly při nákupu surovin zahrnují výběr a zkoušky kvality jednotlivých dodavatelů, kteří musí mít speciální osvědčení potvrzující jejich plnění norem dohodnutých ve smlouvě. 

 

Tento přísný přístup ke kvalitě pomohl společnosti udržet si pozici světové jedničky a má výrazný podíl na pokračujícím úspěchu společnosti. Spokojenost zákazníků je pro skupinu Prysmian Group prioritou číslo jedna a iniciativy společnosti v oblasti kvality zahrnují přístupy „nulový počet zmetků“ a „přesně v ten správný okamžik“ pro veškeré činnosti související se zákazníkem.

 

Další informace naleznete na prysmiangroup.com