VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A PODMIENKY PREDAJA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A PODMIENKY PREDAJA (SK)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE