Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Česká republika

Česká republika

Prysmian Group Česká republika Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

PRYSMIAN A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Jedna společnost, jeden závazek.

PRYSMIAN A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Udržitelný rozvoj podnikání je stále důležitější otázkou pro každou společnost a rádi bychom vám za pomoci této části webových stránek podali zprávu o naší práci a jejích výsledcích, zejména našim zákazníkům a obchodním partnerům, finančnímu trhu a našim akcionářům, institucím, široké veřejnosti a komukoliv dalšímu ve vztahu ke společnosti Prysmian Group.

S cílem jasně deklarovat význam, který klademe na sociální zodpovědnost, společnost garantuje zohlednění svojí role za etické a sociálně-ekonomické jednání vydáním "Vároční zprávy o udržitelnosti", inspirované mezinárodně uznávanými G3 pokyny pro reportig udržitelnosti Global Reporting Initiative. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Read more