Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Česká republika

Česká republika

Prysmian Group Česká republika Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Středem našeho zájmu zůstává zákazník

Partner světových klíčových hráčů

Středem našeho zájmu zůstává zákazník

odvětví energetiky se společnost Prysmian Group zabývá podzemními a podmořskými kabely a systémy pro přenos energie, speciálními kabely určenými pro aplikace v mnoha průmyslových odvětvích a kabely nízkého a středního napětí pro stavební průmysl a infrastrukturu.

telekomunikačním odvětví vyrábí společnost kabely a příslušenství pro zvukový a obrazový přenos a nabízí široké spektrum optických vláken, optických a měděných kabelů a spojovacích systémů.

Naše společnost navázala pevné vztahy s hlavními světovými hráči ve všech průmyslových odvětvích, v nichž se angažuje a často dodává projekty navržené dle specifických požadavků zákazníka.

Zaměření se na zákazníka, definované jako schopnost rychle splnit potřeby zákazníka, je charakteristickým znakem všech činností společnosti a je reflektováno její neustálou přítomností - od konstrukce produktu, přes dodání a zajištění takové úrovně služeb, jakou zákazník očekává, což je nepřetržitě sledováno pomocí specifických dohodnutých parametrů.

Společnost Prysmian Group je schopna vyvinout řešení, která nejen splní platné normy, ale také uspokojí specifické požadavky zákazníka. Toho je dosaženo rychlou, bezchybnou organizací celého dodavatelského řetězce, investicemi do inovací a rychlou adaptací na požadavky různých průmyslových odvětví.

Společnost vždy nastavuje vysokou laťku a jejím cílem je být měřítkem, jímž se porovnává kvalita služeb, rychlost a flexibilita.