Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Česká republika

Česká republika

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Trade & Installers (T&I)

Trade & Installers  (T&I)

Portfolio tržního segmentu T&I společnosti Prysmian zahrnuje hlavně tuhé a pružné stavební vodiče a nízkonapěťové kabely s termoplastickou a elastomerovou izolací určené k distribuci elektřiny v obytných a komerčních budovách. Ohnivzdorné kabely a kabely neobsahující halogeny završují řadu produktů obchodu a instalačních programů nabízených společností Prysmian Group a představují nejrozsáhlejší a nejucelenější řadu vůbec.

Jak fungujeme
Společnost Prysmian Group je poskytovatelem řešení, který se snaží být co nejblíže zákazníkům a co nejlépe naslouchat jejich požadavkům, což znamená, že jsme schopni pochopit potřeby trhu a reagovat na specifické potřeby. Produkty jsou konstruovány a vytvářeny v souladu s mezinárodními průmyslovými normami a cílem je uspokojit aktuální požadavky a zlepšit environmentální parametry tak, že se omezí použití škodlivých látek a sníží znečištění.