Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Česká republika

Česká republika

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

OBNOVITELNÉ ENERGIE

OBNOVITELNÉ ENERGIE

Co spojuje myšlenky obnovitelných energií s reálnými dosaženými výsledky? Kabelová řešení umožňující výrobu a dodávky obnovitelné energie. Svět, aby uspokojil neustále rostoucí poptávku po energii, se stále častěji obrací na zdroje obnovitelné a udržitelné větrné a solární energie. V reakci na tuto poptávku dodává společnost Prysmian kabely podnikům, které se po celém světě angažují ve výrobě obnovitelné energie, a pomáhá jim tyto nové příležitosti realizovat. Naše technologie, které pokrývají kabely použité ve větrných turbínách a věžích, podmořská propojení, připojení plošin a exportní kabely až po propojení různých turbín a podzemní přenos energie a distribuční kabelové systémy pro větrem poháněné aplikace, jsou v provozu napříč celým odvětvím výroby obnovitelné energie a poskytují podporu výrobcům, dodavatelům a vývojářům turbín, operátorům sítí, společnostem zabývajícím se integrací systémů pro výrobu fotovoltaické a větrné energie a výrobcům fotovoltaických panelů. Jsme si za každých okolností vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči naší planetě, a proto neustále zavádíme průmyslové inovace, které našim partnerům v oblasti výroby obnovitelné energie umožní realizovat projekty prospěšné budoucnosti našeho světa i jejich podniků.

Servis
Obnovitelné energie - fotovoltaická
Aplikací našich hlavních zkušeností s plánováním, řízením výstavby, montáže ocelových konstrukcí a elektrické soustavy jsme úspěšně zajistili kompletní balíky služeb týkající se konstrukce fotovoltaických systémů "na klíč" pro solární parky a na plochých střechách po celém světě. Kromě toho nabízíme služby týkající se provozu, údržby a oprav těchto solárních elektráren.

Obnovitelné energie - větrná
Vstupem na pole výroby obnovitelné energie a konkrétně větrné energie jsme značně rozšířili portfolio našich produktů. Provádíme instalace elektrických soustav a zařízení, opravy a údržbu týkající se všech elektrických prací a opravy. To zahrnuje i vedení vysokého a středního napětí, propojení větrných turbín nebo vnitřních instalací větrných věží.

Další informace naleznete na adrese: http://renewable.prysmiangroup.com