Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Česká republika

Česká republika

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

DISTRIBUCE ELEKTŘINY

DISTRIBUCE ELEKTŘINY

Portfolio produktů společnosti Prysmian Group týkající se tržního segmentu distribuce elektřiny zahrnuje kabelové systémy středního napětí, včetně všech typů síťových komponent, určené k připojení průmyslových a/nebo obytných budov k hlavní distribuční síti a kabelové systémy nízkého napětí určené k distribuci elektřiny a kabelovému připojení do budov.

Jak fungujeme
Společnost Prysmian Group je poskytovatelem řešení, který se snaží být co nejblíže zákazníkům a co nejlépe naslouchat jejich požadavkům, což znamená, že jsme schopni pochopit potřeby trhu a reagovat na specifické potřeby. Produkty jsou konstruovány a vytvářeny v souladu s mezinárodními průmyslovými normami. Cílem je uspokojit aktuální požadavky a zlepšit environmentální parametry tak, že se omezí použití škodlivých látek a sníží znečištění. Společnost Prysmian Group ovládá technologické scénáře ve všech fázích vývoje proudových obvodů - inženýrské, konstrukční, výrobní, instalační a údržbářské - dodávaných "na klíč"; tento přístup  zajišťuje zákazníkům výhody nižších celkových nákladů systému. Hlavní veřejné služby v současnosti instalují řešení distribuce elektřiny společnosti Prysmian Group a využívají těchto výhod.