Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Česká republika

Česká republika

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

OPTICKÁ VLÁKNA

OPTICKÁ VLÁKNA

Draka, značka společnosti Prysmian Group, má dlouholetou tradici ve výrobě optických vláken pro širokou paletu aplikací využívajících optické kabely a v současnosti udává směr při vývoji a výrobě těchto řešení. Spojením inovativních technologií splníme i ta nejvyšší očekávání našich zákazníků a použité typy kabelů budou přesně odpovídat nárokům aplikací, pro něž byly použity. Pokud chcete o naší práci vědět více nebo byste s námi chtěli prodiskutovat konkrétní potřeby, pak prosím neváhejte a obraťte se na nás.

S použitím řešení využívajících pokročilé vysoce výkonné pasivní sítě se aktivně snažíme pomoci našim zákazníkům zůstat „na špici“. Nejdříve ze všeho se zaměříme na pochopení vašich cílů, potřeb, trhů a výzev, kterým čelíte. Poté využijeme náš tržní rozhled a technologické know-how tak, abychom vám nabídli nejlepší možné řešení. Společnost Prysmian Group má veškeré odborné znalosti a zkušenosti, aby se svého úkolu zhostila, ať už půjde o vytvoření nových aplikací a kabelů nebo zkonstruování celé sítě na základě standardních nebo zakázkových řešení. Náš tým pro výzkum a vývoj se věnuje novým technologiím, zatímco naší inovační politikou je partnerská spolupráce s technickými odděleními a kvalifikačními laboratořemi našich zákazníků a dodavatelů. Díky tomuto přístupu můžeme i nadále:

Plnit budoucí požadavky a očekávání průmyslu pomocí profesionální konstrukce a kontroly, které charakterizují technické parametry našich kabelů, a kvalifikačního schvalovacího testování aplikací našich zákazníků.

Vyvíjet produktové řady, které splní přesné požadavky našich zákazníků a zajistí přidanou hodnotu - jako například naše optické kabely, které umožňují rychlejší přenos dat.

Zajistit podporu našim zákazníkům, dodavatelům a partnerům pomocí našich odborných technických znalostí kabelových aplikací.

Kombinací tohoto přístupu a flexibilních provozů, spolu s naší politikou pro dodavatelský řetězec, budeme  průběžně poskytovat našim zákazníkům prvotřídní průmyslová řešení reagující na nesčetné konstrukční výzvy a logistické požadavky.

Další informace naleznete na adrese: http://fibre.prysmiangroup.com